Nyheter mai 2015

Publisert 10.09.2016

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer i mai.

De viktigste nyhetene er:

 • Lag tilbud og opprett ordre eller faktura fra tilbud
 • Ordre og ordrebekreftelse
 • Innlegging og oppfølging av budsjett
 • Flere nye grafer på dashboardet
 • Integrasjon med Maestro Årsoppgjør

Siden budsjett og tilbud er nye funksjoner er de automatisk skjult i menyen for alle andre utenom administratorer. Det er derfor viktig at administrator gir tilgang til de som skal ha denne funksjonaliteten. Dette gjøres ved å gå til meny brukere og rolle-fanen.

Tilbud

Få full kontroll over salgsprosessen fra tilbud til ordre og faktura. Når et tilbud er akseptert lager du ordrebekreftelse og/eller faktura med ett klikk. På dashboardet følger du med på tilbud som venter på aksept, samt oversikt over aksepterte og avviste tilbud.

Ordre og ordrebekreftelse

I menyen faktura har vi endret navn på fanen godkjent til bekreftet. I tillegg har byttet om på rekkefølgen på fanene bekreftet og repeterende. Du starter nå med å lage en ordre som du enten kan fakturere direkte eller bekrefte med ordrebekreftelse i påvente av at den kan faktureres.

Budsjett

Få full oversikt over økonomien ved å legge inn budsjett over forventede inntekter og kostnader. Du kan legge inn budsjetter avdelingsvis med ulike budsjettansvarlige. Budsjettene følger du opp i resultatrapporten, eller i følgende grafer på dashboardet: omsetning, kostnader og resultat.

Integrert med Maestro Årsoppgjør

Hent saldobalansen fra PowerOffice Go til Maestro Årsoppgjør uten filoverføring. Med utgangspunkt i saldobalansen utarbeider du et komplett årsoppgjør med alle skjema og dokumenter som sendes elektronisk inn til AltInn. Fra Maestro Årsoppgjør kan du også gjøre oppslag på transaksjonslister og enkeltbilag i PowerOffice Go. For å aktivere integrasjonen må du legge inn en klientnøkkel i Maestro som identifiserer klienten i Go. Den får du fra Go ved å gå til meny Innstillinger > Utvidelser. Trykk legg til applikasjon, velg Maestro.

Andre nyheter og forbedringer

 • For å få plass til flere menyvalg er hovedmenyen omstrukturert.
 • Standard søk i debet/kredit kolonner i bilagsføringen går mot hovedbokskonti. For oppslag mot leverandører startes søket med – (minus), og + (pluss) for kunder.
 • For oppslag mot åpne poster i bilagsføringen startes søket med – (minus) for leverandører og + (pluss) for kunder. Gjelder bilagstype innbetalinger og ubetalinger.
 • Mulighet for å låse MVA kode til en konto i kontoplanen. Alle salgskontoer er låst til en mva-kode etter oppgraderingen, men kan oppheves ved behov.
 • Inaktive brukere vises ikke lengre i fakturaflyt
 • Toppkundelisten på dashboardet viser omsetning for inneværende år
 • Funksjon for å oppdatere KIDnr på importerte faktura, der KIDnr manglet på opprinnelig import
 • Alle rapporter har fått ny og forbedret layout i alle eksportformater
 • De aller fleste lister kan nå eksporteres til PDF, Excel og CSV.
 • Saldobalanse kan eksporteres til ferdige formater for Maestro, Akelius og Finale
 • Utleggsrefusjoner til ansatte kan nå remitteres og blir matchet etter utbetaling
 • To stegs bekreftelse på identitet ved registrering av nye brukere (e-post og SMS).
 • Fakturadato på utgående faktura kan nå settes helt fritt så lenge perioden er åpen