Verdipapirhandel

Fagsystemer, Verdipapirhandel

Direkteintegrasjon med DYNAMIK.

Porteføljesystem med automatisk bokføring direkteintegrert med PowerOffice Go.

  •                 Investeringsstrategi
  •                 Mandatkontroll
  •                 Dynamisk rapportering
  •                 Automatisk bokføring
  •                 Skattemessig klassifisering
  •                 Alle dine investeringer på en plattform