Rapportering

PowerOffice Go er integrert med flere rapporteringssystemer. For eventuelle priser eller mer informasjon, ta kontakt med integrasjonsparten.

Direkteintegrasjon med OneStop Reporting.

Direkteintegrasjon med Cantor Controller.

Direkteintegrasjon med V Reporting.

Direkteintegrasjon med Prisolve.

Direkteintegrasjon med BizView 365.

Direkteintegrasjon med likviditetsverktøyet DRIV. Kjapp oversikt og enkel planlegging av likviditeten

Direkteintegrasjon med Capassa.

Direkteintegrasjon med finsit.

Finsit en skybasert tjeneste for økonomisk oversikt, analyse og samarbeid. Den forvandler komplekse tall til visuelle aha-opplevelser. finsit er utviklet spesielt for regnskapsførere og revisorer.