Prosjekt

Prosjekt

Direkteintegrasjon mellom PowerOffice Go og 24onoff.
To-vei synkronisering av: kunder, prosjekter, produkter og ansatte

Timer ført i 24onoff, kan enkelt sendes tilbake til timemodulen i Go, og brukes som lønn- og fakturagrunnlag.

Passer til Bygg og anleggsbransjen.

Fagsystemer, Prosjekt

Skybasert innkjøpssystem spesielt tilpasset prosjektbaserte virksomheter

Fagsystemer, Prosjekt

Direkteintegrasjon med ELinn.

Ordre, timer og varer overføres ferdig prissatt til Go for fakturering og regnskap.

Bransje: Elektriker.

Fagsystemer, Prosjekt

Komplett, mobilt og nettbasert arbeidsordresystem for håndverkere, med time- og materiellregistrering, prosjekt, sjekklister, bilder og dokumentasjon. Direkte integrasjon mot Power Office Go.

Integrasjonen leveres både av Håndtverksdata selv og en tredjepart.

Integrasjonen fra Håndtverksdata legges til som «Entre Office» i Go. Denne integrasjonen tilbyr overføring av faktura til Go, overføring av betalingsstatus tilbake til Entre Office, samt mulighet for overføring av timer fra Entre Office til timemodulen i Go.

Prosjekt

Helhetlig prosjketløsning, hele veien fra kundeopprettelse til etterkalkyle av prosjekt

Fagsystemer, Prosjekt

Direkte integrasjon mellom PowerOffice Go og Harvest.

Noen av muligheter:

  • Opprett prosjekter
  • Hent timer
  • Hent fakturaer
  • Opprett kontakter
Fagsystemer, Prosjekt

Direkteintegrasjon med Holte.

PowerOfficeGo og Holte er perfekt for deg som liker å ha kontroll på økonomien i prosjektene. Med integrasjon mellom systemene kan regnskapsfører bokføre alle inngående fakturaer fortløpende. For deg som jobber mest i Holteportalen, vil disse fremkomme som kostnader i prosjektøkonomien.

De ansatte bruker Holte time appen til å føre timer, når lønn skal klargjøres, kan det opprettes en fil som enkelt kan importeres i Go.
Det samme med utgående fakturaer, her står du fritt til å bruke Holte eller Go, men bruker du Holte, kan du enkelt opprette en fil som importeres i Go.

Fagsystemer, Prosjekt

Benyttes ISY Prosjekt Økonomi for styring  av prosjekt- og porteføljeøkonomien, kan det etablereres integrasjon mellom  ISY Prosjekt Økonomi og PowerOffice Go.

Med integrasjon eksporteres bilagslinjer til ISY Prosjekt Økonomi og knyttes til riktig kontrakt og budsjettpost.

Løsningen kan etableres med fakturaoppslag slik at du enkelt kan slå opp en kopi av faktura fra PowerOffice Go direkte i ISY Prosjekt Økonomi via url-lenke.

Integrasjon kan leveres og settes opp av Emonkey og Norconsult Informasjonssystemer etter avtale.

Les mer om ISY Prosjekt Økonomi her

Prosjekt

Direkteintegrasjon med Mobile Worker.

Opprett kunder og ansatte i Poweroffice Go. Håndter prosjekter og ordrer både fra Mobile Worker og Go med automatisk overføring av lønnsgrunnlag og fakturaunderlag. En sterk Integrasjon for bedrifter som håndterer prosjekter.

Bransjer: Bygg og anlegg, Prosjektbedrifter.

PowerBlogg med Mobile Worker

Fagsystemer, Prosjekt

Direkte integrasjon med Moment

Ved å benytte vår PowerOffice Go-integrasjon vil du enkelt overføre data mellom systemene. Vi har støtte for kunder, prosjekt, fakturaer og leverandørfakturaer.

Integrasjonen med PowerOffice Go vil automatisk overføre nye og
oppdaterte kunder og prosjekter. Når en faktura blir godkjent sendes denne umiddelbart, mens kunden og prosjektet oppdateres samtidig. For leverandørfakturaer, vil integrasjonen også kunne overføre disse fra PowerOffice Go til Moment, inkludert eventuelle vedlegg. Leverandørfakturaene lagres på prosjekt i Moment, og kan enkelt inkluderes ved fakturering.

Moment benyttes av følgende bransjer: Ingeniører, arkitekter, konsulenter, regnskap, reklame og design.

Prosjekt

Direkteintegrasjon med ProResult.

Automatisk flyt av prosjekter og kunder fra Go til PR, overføring av lønnsgrunnlag og fakturaunderlag fra PR til Go.

Lønn, Prosjekt

Direkteintegrasjon med SmartDok.

Med vår nye integrasjon mot PowerOffice Go vil du raskt og enkelt kunne overføre timer, maskintimer og vareforbruk fra SmartDok til PowerOffice. Dette gjør at du kan få en nøyaktig oversikt over løpende kostnader på dine prosjekter.

Det vil også være mulig å overføre fakturagrunnlaget fra SmartDok til Poweroffice for rask og effektiv fakturering

Integrasjonen henter også prosjekter og aktiviteter fra Poweroffice slik at du slipper å opprette disse i to systemer

Fagsystemer, Prosjekt

Direkte integrasjon mellom SmartSheet og Poweroffice.

SmartSheets gir mange muligheter for å effektiversing.
Data input i Smartsheets kan nå også overføres til PowerOffice Go.

Fagsystemer, Lønn, Prosjekt, Reise

Direkteintegrasjon med Sonya.

La Sonya gjøre utlegg-/reiseregningene for deg. Sonya gjør det mulig for ansatte å føre utlegg, reiser og kjøring – direkte fra en brukervennlig app.

Integrasjonen med PowerOffice Go overfører automatisk alle utlegg, dietter og kjøregodtgjørelser så fort de er sendt inn og godkjent i Sonya. De vil deretter dukke opp som lønnsgrunnlag i PowerOffice Go med riktig konto og mva-kode. Integrasjonen håndterer også skattetrekk.

https://sonya.com/no/home/

Fagsystemer, Ordrehåndtering, Prosjekt, Timeregistrering

Mobilt ordresystem hvor arbeider registrerer blant annet timer, kostnader, materiell og dokumentasjon, og synkroniserer informasjon mellom utearbeidere og kontoret.