Kassasystemer

PowerOffice Go er integrert med følgende kassasystemer:

Front Systems

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Fashion i butikk.

Data Nova

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Detaljhandel, Servicehandel, Kulturinstitusjoner, Opplevelse og Turisme.

PressisPOS

PressisPOS overfører automatisk kredittsalg(faktura), kassaoppgjør, kunder og produkter til PowerOffice Go via en D:dialog.

Bransjer: Passer bra til de fleste bransjer.

KDR

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Bar, Pub, Restaurant, Cafe, Kantine, Museum, Arena og Kongress.

Shoplabs

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Passer bra til alle bransjer.

FrontLine

Frontline

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Passer til de fleste bransjer.

CBIT

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Wellness, terapeut, frisør.

Retail Solution

Kasseoppgjøret, kredittsalg (faktura) og kunder, blir automatisk overført til PowerOffice Go.

Løsningen passer for de fleste bransjer.

Omega

Omega Kassasystem fra Finn Clausen POS Systemer AS overfører automatisk kassaoppgjør til PowerOffice Go ved hjelp av Omega SkyPortal.

Bransjer: Passer bra til kantine, servering, detalj- og faghandel, og velvære.

PCK

Manuell filoverføring av kasseoppgjøret til PowerOffice Go.

Bransjer: Passer til de fleste bransjer.

Visma Retail

Direkte overføring av fakturajournal og kassajournal fra Visma Retail til bilag i PowerOffice Go

Løsningen leveres av eMonkey.

ProTouch fra tellix

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Passer bra til alle bransjer.

Duell

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go sammen med kunder, fakturaer og produkter.

Bransjer: Restaurant, Café, Frisør, Verksted og detaljhandel.

Shopbox

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Passer bra til alle bransjer.

Gastrofix

Manuell filoverføring av kasseoppgjøret til PowerOffice Go.

Bransjer: Restaurant, café, bar, pub, hotell og andre serveringssteder.