Kassasystemer

PowerOffice Go er integrert med følgende kassasystemer:

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Fashion i butikk.

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Detaljhandel, Servicehandel, Kulturinstitusjoner, Opplevelse og Turisme.

PressisPOS overfører automatisk kredittsalg(faktura), kassaoppgjør, kunder og produkter til PowerOffice Go via en D:dialog.

Bransjer: Passer bra til de fleste bransjer.

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Bar, Pub, Restaurant, Cafe, Kantine, Museum, Arena og Kongress.

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Passer bra til alle bransjer.

FrontLine

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Passer til de fleste bransjer.

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Wellness, terapeut, frisør.

Kasseoppgjøret, kredittsalg (faktura) og kunder, blir automatisk overført til PowerOffice Go.

Løsningen passer for de fleste bransjer.

Omega Kassasystem fra Finn Clausen POS Systemer AS overfører automatisk kassaoppgjør til PowerOffice Go ved hjelp av Omega SkyPortal.

Bransjer: Passer bra til kantine, servering, detalj- og faghandel, og velvære.

Manuell filoverføring av kasseoppgjøret til PowerOffice Go.

Bransjer: Passer til de fleste bransjer.

Direkte overføring av fakturajournal og kassajournal fra Visma Retail til bilag i PowerOffice Go

Løsningen leveres av eMonkey.

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Passer bra til alle bransjer.

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go sammen med kunder, fakturaer og produkter.

Bransjer: Restaurant, Café, Frisør, Verksted og detaljhandel.

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Passer bra til alle bransjer.

Manuell filoverføring av kasseoppgjøret til PowerOffice Go.

Bransjer: Restaurant, café, bar, pub, hotell og andre serveringssteder.