Banqsoft

Purring & Inkasso

Purring & Inkasso

Ta kontroll på fordringene, har du tap på fordringer hjelper det ikke med gode salgstall.

Vår integrasjon henter automatisk fra Go forfalte fordringer og direktebetalinger, i tillegg til eksport av betalinger samt oppdatering av status i retur.

 

 

Purring & Inkasso

Sømløst integrasjon fra forfalt fordring til bokført oppgjør i PowerOffice Go.

BAHS InkassoFlyt hjelper deg med å forenkle innfordringsprosessen ved at du enkelt fra PowerOffice Go oversender purring/inkassovarsel direkte til BAHS Kapital for videre oppfølging.

BAHS InkassoFlyt er fullt integrert mot ditt regnskap i PowerOffice Go slik at innbetalinger matches direkte mot gjeldende post i regnskapet.

 

Slik fungerer det:

Du sender over forfalte fordringer til BAHS Kapital fra din PowerOffice Go bruker.

Saker leses inn i vårt fagsystem og purring/inkassovarsel sendes ut samme dag.

Skulle betaling ikke ha skjedd til forfall på purring/inkassovarsel, vil saken automatisk gå videre i inndrivelsesprosessen for inkasso.

Ved innbetaling på sak matches beløpet direkte mot utestående krav i PowerOffice Go.

Du vil ha en fast kundebehandler hos BAHS Kapital som følger dine krav, i tillegg til at du gjennom vårt Nettkontor vil ha full oversikt over status på innsendte saker.

Purring & Inkasso

Equity`s fakturaoppfølging og inkasso gjort enkelt, automatisk og
brukervennlig. For bedre likviditet.

Klikk her for å se hvordan du aktiverer integrasjonen i Go

 

Purring & Inkasso

Direkte integrasjon med inkasso fra Totalkapital.