For regnskapsførere

Kategorier

Finale

Direkteintegrasjon med Finale Årsoppgjør og Finale Avstemming.

Kontohjelp

Direkteintegrasjon med Kontohjelp fra DibKunnskap.

Cantor

Direkteintegrasjon med Cantor Controller.

finsit

Direkteintegrasjon med finsit.

Finsit en skybasert tjeneste for økonomisk oversikt, analyse og samarbeid. Den forvandler komplekse tall til visuelle aha-opplevelser. finsit er utviklet spesielt for regnskapsførere og revisorer.

Prisolve

Direkteintegrasjon med Prisolve.

Finale

Direkteintegrasjon med Finale Årsoppgjør og Finale Avstemming.

Maestro

Direkteintegrasjon med Maestro Årsoppgjør.

Total

Direkteintegrasjon med Total Årsoppgjør.

Wolters Kluwer

Direkteintegrasjon med Årsavslutning fra Wolters Kluwer.