Fagsystemer

PowerOffice Go er integrert med følgende systemer:

Direkteintegrasjon med Mobile Worker.

Opprett kunder og ansatte i Poweroffice Go. Håndter prosjekter og ordrer både fra Mobile Worker og Go med automatisk overføring av lønnsgrunnlag og fakturaunderlag. En sterk Integrasjon for bedrifter som håndterer prosjekter.

Bransjer: Bygg og anlegg, Prosjektbedrifter.

Direkteintegrasjon med SmartDok.

Timene overføres enkelt fra SmartDok til Go lønn, og sjekker samtidig at viktige registre i begge systemer er synkronisert.

Automatisk overføring og innlegging i PowerOffice Go.

Avregning av sluttseddel med salgstall, medlemstrekk og avgifter.

Bransjer: Fiskebåter, rederi og regnskapskontor

Løsningen leveres av Jupiter System Partner

Direkteintegrasjon med ELinn.

Ordre, timer og varer overføres ferdig prissatt til Go for fakturering og regnskap.

Bransje: Elektriker.

Direkteintegrasjon med ProResult.

Automatisk flyt av prosjekter og kunder fra Go til PR, overføring av lønnsgrunnlag og fakturaunderlag fra PR til Go.

Automatisk bokføring av regnskapsinformasjon i Go.

Integrasjon med mange fakturasystemer som kan importere informasjon direkte til PowerOffice Go.

Eksempler på systemer som er satt opp: VisBook og EasyNetBooking.

Elektronisk kjørebok med full integrasjon mot lønnssystemet til PowerOffice Go. Med denne kan du overføre underlag for kjøregodtgjørelse og firmabilbeskatning varebil klasse 2 direkte til Go.

Direkteintegrasjon med Signant.

Signant er løsning for digital identifisering og elektronisk signatur.

Direkteintegrasjon med Fenistra.

Løsningen benyttes for å overføre bilagsinformasjon direkte til PowerOffice Go basert på fakturering utført i Fenistra Eiendom. Løsningen validerer automatisk konteringsinformasjon før overføring.

Direkteintegrasjon med Ongoing Warehouse Management System.

Ongoing WMS er et lagersystem fokusert på tredjepartslogistikk. Med integrasjonen blir fakturaer automatisk overført fra Go til Onging WMS slik at systemet enkelt kan plukke opp og sende varene.

Direkteintegrasjon med skybasert innkjøpssystem – CostTracker.

Masterdata og regnskapstransaksjoner overføres fra PowerOffice Go og matches mot innkjøpsordre i CostTracker.

Direkteintegrasjon av fakturaer fra Moment til Go.

Bransjer: Ingeniør, konsulent, kreativ.

Direkteintegrasjon med Altinn.

Direkte tp-veis integrasjon mellom Maritech Trading og PowerOffice Go.

Automatisk overføring av masterdata fra Go til Maritech (Kunder, leverandører, avdelinger, kontoplan,..).

Løsning settes opp i samarbeid med kunden og Maritech (krever tilleggslisens Maritech).

Powered by Blendr.io.

Løsningen leveres av Emonkey.

 

Direkteintegrasjon med Speedycraft ordreløsning.

Direkteintegrasjon med Kontohjelp fra DibKunnskap.

EasyNetBooking er et online bookingsystem med funksjonalitet for online booking og online resepsjon. Systemet passer for små og mellomstore hoteller, campingplasser, hytter, leilighetsutleie med mer.

iizy fakturaintegrasjon overfører fortløpende fakturaer og betalinger fra EasyNet til regnskapet i Go slik at regnskapssystemet fortløpende holdes oppdatert.

VisBook er et komplett booking- og administrasjonssystem for hoteller og campingplasser.

iizy fakturaintegrasjon sørger for at månedsavslutning sendes rett inn i Go slik at det ligger klart for bokføring i regnskapssystemet.

Direkteintegrasjon med Opera PMS (Oracle).

Overføring av dagsoppgjør og fakturajournal fra Opera til bilag i PowerOffice Go.

Filen kan sendes inn via manuell opplasting, eller ftp og sftp integrasjon, avhengig av oppsett i Opera.

Løsningen leveres av eMonkey.

Direkteintegrasjon med Multipack pakke og ordresystem fra K2 Solution.

Komplett, mobilt og nettbasert arbeidsordresystem for håndverkere, med time- og materiellregistrering, prosjekt, sjekklister, bilder og dokumentasjon. Direkte integrasjon mot Power Office Go.

Direkteintegrasjon med Picasso, et komplett booking- og administrasjonssystem for hoteller.

Direkteintegrasjon med GetShop.

GetShop utvilker og drifter bookingsystemer med hovedfokus på hoteller, hosteller og campingplasser.

Direkteintegrasjon med fagsystemet Avant Legal 365.

Integrasjon av bl.a. klientregister og saksregister, samt fakturering av førte timelister i fagsystemet med ulike timepriser/avtaler og fordeling mellom flere klienter og forsikringselskaper. Også håndtering innbetaling, provisjonsavregning, utlegg og klientmidler.

Komplett, mobilt og nettbasert arbeidsordresystem for håndverkere, med time- og materiellregistrering, prosjekt, sjekklister, bilder og dokumentasjon. Direkte integrasjon mot Power Office Go

Direkteintegrasjon med Entreprenør.

Integrasjonen omfatter kunder, leverandører, prosjekt, kontoplan, hovedbok, utgående faktura, lønnsarter og lønnsposter.

Direkteintegrasjon med SPY System.

SPY er et helhetlig forretningssystem som holder orden på alle salg, kjøp og lager på tekstilbedrifter. Alt er kontinuerlig oppdatert og alle har alltid en oversikt. Dette betyr at du kan gi kundene dine en bedre opplevelse, selge mer
og bruke mindre tid på administrasjon.

Direkteintegrasjon med DYNAMIK.

DYNAMIK Insight er et komplett system for effektiv forvaltning finansielle instrumenter, likviditet og risiko.

Direkteintegrasjon med ScanShare.

Mulighet for å lagre dokumenterer direkte til PowerOffice Go fra en multifunksjonell- og/eller mobilenhet, med full toveis datainnhenting.

Norlønn er et skybasert lønnssystem som er enkelt å ta i bruk, enkelt å bruke og er ferdig integrert med PowerOffice Go.

Direkte overføring av fakturajournal fra Cordel til bilag i PowerOffice Go

Løsningen leveres av eMonkey.

Direkte overføring av fakturajournal fra Visma Contracting til bilag i PowerOffice Go.

Løsningen leveres av eMonkey.

Direkte overføring av transaksjoner fra Escali til manuelle bilag i PowerOffice Go.

Løsningen leveres av eMonkey.

Direkteintegrasjon med Travelogue.

Travelogue lar ansatte sende inn komplette reiseregninger, utlegg og kjørebok fra en og samme app.

Integrasjonen med PowerOffice Go regner ut diett, utlegg og kjøregodtgjørelse, og legger det inn som lønnsgrunnlag; på rett konto, med riktig skattetrekk og mva.

Manuel filoverføring til PowerOffice Go.

Overføring, basert på XML eksport i Branel, av ordre grunnlag fra Branel til ordre modulen i PowerOffice Go.

Løsningen leveres av eMonkey.

Manuel filoverføring av lønnsdata fra Goliath til Go.

Manuel filoverføring til Huldt & Lillevik Lønn.