Fagsystemer

PowerOffice Go er integrert med følgende systemer:

Altinn

Direkteintegrasjon med Altinn.

Kontohjelp

Direkteintegrasjon med Kontohjelp fra DibKunnskap.

SmartDok

Direkteintegrasjon med SmartDok.

Timene overføres enkelt fra SmartDok til Go lønn, og sjekker samtidig at viktige registre i begge systemer er synkronisert.

Norges Råfisklag

Automatisk overføring og innlegging i PowerOffice Go.

Avregning av sluttseddel med salgstall, medlemstrekk og avgifter.

Bransjer: Fiskebåter, rederi og regnskapskontor

Løsningen leveres av Jupiter System Partner

SpeedyCraft

Direkteintegrasjon med Speedycraft ordreløsning.

Elinn

Direkteintegrasjon med ELinn.

Ordre, timer og varer overføres ferdig prissatt til Go for fakturering og regnskap.

Bransje: Elektriker.

iizy

Automatisk bokføring av regnskapsinformasjon i Go.

Integrasjon med mange fakturasystemer som kan importere informasjon direkte til PowerOffice Go.

Eksempler på systemer som er satt opp: VisBook og EasyNetBooking.

Mobile Worker

Direkteintegrasjon med Mobile Worker.

Opprett kunder og ansatte i Poweroffice Go. Håndter prosjekter og ordrer både fra Mobile Worker og Go med automatisk overføring av lønnsgrunnlag og fakturaunderlag. En sterk Integrasjon for bedrifter som håndterer prosjekter.

Se video av integrasjonen: Mobile Worker

Bransjer: Bygg og anlegg, Prosjektbedrifter.

 

Entré Office

Komplett, mobilt og nettbasert arbeidsordresystem for håndverkere, med time- og materiellregistrering, prosjekt, sjekklister, bilder og dokumentasjon. Direkte integrasjon mot Power Office Go.

ProResult

Direkteintegrasjon med ProResult.

Automatisk flyt av prosjekter og kunder fra Go til PR, overføring av lønnsgrunnlag og fakturaunderlag fra PR til Go.

Multipack

Direkteintegrasjon med Multipack pakke og ordresystem fra K2 Solution.

Moment

Direkteintegrasjon av fakturaer fra Moment til Go.

Bransjer: Ingeniør, konsulent, kreativ.

EasyNetBooking

EasyNetBooking er et online bookingsystem med funksjonalitet for online booking og online resepsjon. Systemet passer for små og mellomstore hoteller, campingplasser, hytter, leilighetsutleie med mer.

iizy fakturaintegrasjon overfører fortløpende fakturaer og betalinger fra EasyNet til regnskapet i Go slik at regnskapssystemet fortløpende holdes oppdatert.

VisBook

VisBook er et komplett booking- og administrasjonssystem for hoteller og campingplasser.

iizy fakturaintegrasjon sørger for at månedsavslutning sendes rett inn i Go slik at det ligger klart for bokføring i regnskapssystemet.

Opera PMS (Oracle)

Direkteintegrasjon med Opera PMS (Oracle).

Overføring av dagsoppgjør og fakturajournal fra Opera til bilag i PowerOffice Go.

Filen kan sendes inn via manuell opplasting, eller ftp og sftp integrasjon, avhengig av oppsett i Opera.

Løsningen leveres av eMonkey.

Maritech

Direkte overføring av fakturajournal fra Maritech til bilag i PowerOffice Go

Løsningen leveres av eMonkey.

Cordel

Direkte overføring av fakturajournal fra Cordel til bilag i PowerOffice Go

Løsningen leveres av eMonkey.

Travelogue

Direkteintegrasjon med Travelogue.

Travelogue lar ansatte sende inn komplette reiseregninger, utlegg og kjørebok fra en og samme app.

Integrasjonen med PowerOffice Go regner ut diett, utlegg og kjøregodtgjørelse, og legger det inn som lønnsgrunnlag; på rett konto, med riktig skattetrekk og mva.

GetShop

Direkteintegrasjon med GetShop.

GetShop utvilker og drifter bookingsystemer med hovedfokus på hoteller, hosteller og campingplasser.

Signant

Direkteintegrasjon med Signant.

Signant er løsning for digital identifisering og elektronisk signatur.

Direkteintegrasjon med fagsystemet Avant Legal 365.

Integrasjon av bl.a. klientregister og saksregister, samt fakturering av førte timelister i fagsystemet med ulike timepriser/avtaler og fordeling mellom flere klienter og forsikringselskaper. Også håndtering innbetaling, provisjonsavregning, utlegg og klientmidler.

DYNAMIK

Direkteintegrasjon med DYNAMIK.

DYNAMIK Insight er et komplett system for effektiv forvaltning finansielle instrumenter, likviditet og risiko.

Escali

Direkte overføring av transaksjoner fra Escali til manuelle bilag i PowerOffice Go.

Løsningen leveres av eMonkey.

Visma Contracting

Direkte overføring av fakturajournal fra Visma Contracting til bilag i PowerOffice Go.

Løsningen leveres av eMonkey.

Ahlsell Office

Komplett, mobilt og nettbasert arbeidsordresystem for håndverkere, med time- og materiellregistrering, prosjekt, sjekklister, bilder og dokumentasjon. Direkte integrasjon mot Power Office Go.

Entreprenør

Direkteintegrasjon med Entreprenør.

Integrasjonen omfatter kunder, leverandører, prosjekt, kontoplan, hovedbok, utgående faktura, lønnsarter og lønnsposter.

SPY System

Direkteintegrasjon med SPY System.

SPY er et helhetlig forretningssystem som holder orden på alle salg, kjøp og lager på tekstilbedrifter. Alt er kontinuerlig oppdatert og alle har alltid en oversikt. Dette betyr at du kan gi kundene dine en bedre opplevelse, selge mer
og bruke mindre tid på administrasjon.

Fenistra

Direkteintegrasjon med Fenistra.

Løsningen benyttes for å overføre bilagsinformasjon direkte til PowerOffice Go basert på fakturering utført i Fenistra Eiendom. Løsningen validerer automatisk konteringsinformasjon før overføring.

NorKred

Direkteintegrasjon med NordKred.

Enkel fakturautsendelse og oppfølging. Integrert og automatisert løsning hvor NorKred sender ut faktura på alle kjente formater og følger opp med purring og inkassovarsel.

Scanshare

Direkteintegrasjon med ScanShare.

Mulighet for å lagre dokumenterer direkte til PowerOffice Go fra en multifunksjonell- og/eller mobilenhet, med full toveis datainnhenting.

Huldt & Lillevik Lønn

Manuel filoverføring til Huldt & Lillevik Lønn.

Branel

Manuel filoverføring til PowerOffice Go.

Overføring, basert på XML eksport i Branel, av ordre grunnlag fra Branel til ordre modulen i PowerOffice Go.

Løsningen leveres av eMonkey.

Golath Systemer

Manuel filoverføring av lønnsdata fra Goliath til Go.