Fagsystemer

PowerOffice Go er integrert med mange fagsystemer. For eventuelle priser eller mer informasjon, ta kontakt med integrasjonsparten.

Rackbeat er et lagerstyringssystem som er 100% skybasert. Rackbeat er utviklet for å styre hele forsyningskjeden omkring produktet, og dermed sikre en optimal håndtering og kontroll av produktene.

Med en direkte integrasjon mellom Rackbeat og PowerOffice Go, vil bedriften ha et solidt lagerstyringsverktøy

Direkteintegrasjon med Mobile Worker.

Opprett kunder og ansatte i Poweroffice Go. Håndter prosjekter og ordrer både fra Mobile Worker og Go med automatisk overføring av lønnsgrunnlag og fakturaunderlag. En sterk Integrasjon for bedrifter som håndterer prosjekter.

Bransjer: Bygg og anlegg, Prosjektbedrifter.

Direkteintegrasjon med SmartDok.

Timene overføres enkelt fra SmartDok til Go lønn, og sjekker samtidig at viktige registre i begge systemer er synkronisert.

Automatisk overføring og innlegging i PowerOffice Go.

Avregning av sluttseddel med salgstall, medlemstrekk og avgifter.

Bransjer: Fiskebåter, rederi og regnskapskontor

Løsningen leveres av Jupiter System Partner

Direkteintegrasjon med ELinn.

Ordre, timer og varer overføres ferdig prissatt til Go for fakturering og regnskap.

Bransje: Elektriker.

Direkteintegrasjon med ProResult.

Automatisk flyt av prosjekter og kunder fra Go til PR, overføring av lønnsgrunnlag og fakturaunderlag fra PR til Go.

Automatisk bokføring av regnskapsinformasjon i Go.

Integrasjon med mange fakturasystemer som kan importere informasjon direkte til PowerOffice Go.

Eksempler på systemer som er satt opp: VisBook og EasyNetBooking.

Elektronisk kjørebok med full integrasjon mot lønnssystemet til PowerOffice Go. Med denne kan du overføre underlag for kjøregodtgjørelse og firmabilbeskatning varebil klasse 2 direkte til Go.

Direkteintegrasjon med Signant.

Signant er løsning for digital identifisering og elektronisk signatur.

Direkteintegrasjon med Fenistra.

Løsningen benyttes for å overføre bilagsinformasjon direkte til PowerOffice Go basert på fakturering utført i Fenistra Eiendom. Løsningen validerer automatisk konteringsinformasjon før overføring.

Direkteintegrasjon med Ongoing WMS.

Ongoing WMS er et skybasert lagerstyringssystem som er utviklet for logistikkintensive operasjoner. Med integrasjonen blir fakturaer automatisk overført fra PowerOffice Go til Ongoing WMS slik at systemet enkelt kan plukke opp og sende varene

Direkteintegrasjon med skybasert innkjøpssystem – CostTracker.

Masterdata og regnskapstransaksjoner overføres fra PowerOffice Go og matches mot innkjøpsordre i CostTracker.

Direkte tp-veis integrasjon mellom Maritech Trading og PowerOffice Go.

Automatisk overføring av masterdata fra Go til Maritech (Kunder, leverandører, avdelinger, kontoplan,..).

Løsning settes opp i samarbeid med kunden og Maritech (krever tilleggslisens Maritech).

Powered by Blendr.io.

Løsningen leveres av Emonkey.

 

Direkte integrasjon mellom PowerOffice Go og Harvest.

Noen av muligheter:

  • Opprett prosjekter
  • Hent timer
  • Hent fakturaer
  • Opprett kontakter

Powered av Blendr.io

Løsning leveres av Emonkey.

Direkte integrasjon med Kompis.

Kompis gjør det enkelt og sikkert å selge til andre bedrifter med høyere lønnsomhet.
Med Kompis kan du både motta og administrere ordre, betalinger og automatisk få overført faktura, kortsalg og gebyrer til PowerOffice Go uten at du trenger å tenke på det.

Direkteintegrasjon med Holte.

PowerOfficeGo og Holte er perfekt for deg som liker å ha kontroll på økonomien i prosjektene. Med integrasjon mellom systemene kan regnskapsfører bokføre alle inngående fakturaer fortløpende. For deg som jobber mest i Holteportalen, vil disse fremkomme som kostnader i prosjektøkonomien.

De ansatte bruker Holte time appen til å føre timer, når lønn skal klargjøres, kan det opprettes en fil som enkelt kan importeres i Go.
Det samme med utgående fakturaer, her står du fritt til å bruke Holte eller Go, men bruker du Holte, kan du enkelt opprette en fil som importeres i Go.

Direkteintegrasjon med DEAR Inventory.

Passer for mellomstore bedrifter som driver detaljhandel, grossister, produksjonsbedrifter og nasjonal og internasjonal netthandel. Dekker alle prosessor som kreves i avansert lagerstyring.

Powered by Blendr.io.

Løsningen leveres av Emonkey.

Direkteintegrasjon med Vipps bedrift.

Passer til klubber, organisasjoner som ønsker automatisk bokføring av salg, gebyrer og utbetalinger. Passer også til alle bedrifter som har registrert omsetning via andre kanaler, men ønsker å automatisere bokføring av gebyrer og utbetalinger. Bilagsdokumentasjon og postering blir overført til bilagsregistrering i Go.

Powered by Blendr.io.

Løsningen leveres av Emonkey.

Direkteintegrasjon med Centra.

Business to Business salgsløsning for agenturer og produksjonsbedrifter i fashion industry.
Integrasjon overfører kunder, produkter og ordre fra Centra til PowerOffice Go.

Powered by Blendr.io.

Løsningen leveres av Emonkey.

Direkte integrasjon med Digitaltoppgjør.

Digitaltoppgjør er en selvstendig applikasjon som konverterer regnskap fra Opus Dental til PowerOffice Go.

Passer til tannleger.

Direkteintegrasjon med Speedycraft ordreløsning.

Direkteintegrasjon av fakturaer fra Moment til Go.

Bransjer: Ingeniør, konsulent, kreativ.

Direkteintegrasjon med Altinn.

Direkteintegrasjon med Kontohjelp fra DibKunnskap.

Direkteintegrasjon mellom PowerOffice Go og 24onoff.
To-vei synkronisering av: kunder, prosjekter, produkter og ansatte

Timer ført i 24onoff, kan enkelt sendes tilbake til timemodulen i Go, og brukes som lønn- og fakturagrunnlag.

Passer til Bygg og anleggsbransjen.

Direkte integrasjon mellom SmartSheet og Poweroffice.

SmartSheets gir mange muligheter for å effektiversing.
Data input i Smartsheets kan nå også overføres til PowerOffice Go.

Powered by Blendr.io.

Løsningen leveres av Emonkey.

EasyNetBooking er et online bookingsystem med funksjonalitet for online booking og online resepsjon. Systemet passer for små og mellomstore hoteller, campingplasser, hytter, leilighetsutleie med mer.

iizy fakturaintegrasjon overfører fortløpende fakturaer og betalinger fra EasyNet til regnskapet i Go slik at regnskapssystemet fortløpende holdes oppdatert.

VisBook er et komplett booking- og administrasjonssystem for hoteller og campingplasser.

iizy fakturaintegrasjon sørger for at månedsavslutning sendes rett inn i Go slik at det ligger klart for bokføring i regnskapssystemet.

Direkteintegrasjon med Opera PMS (Oracle).

Overføring av dagsoppgjør og fakturajournal fra Opera til bilag i PowerOffice Go.

Filen kan sendes inn via manuell opplasting, eller ftp og sftp integrasjon, avhengig av oppsett i Opera.

Løsningen leveres av Linked2.

Direkteintegrasjon med Multipack pakke og ordresystem fra K2 Solution.

Komplett, mobilt og nettbasert arbeidsordresystem for håndverkere, med time- og materiellregistrering, prosjekt, sjekklister, bilder og dokumentasjon. Direkte integrasjon mot Power Office Go.

Direkteintegrasjon med Younium – en enkel og automatisert håndtering av komplekse abonnementsavtaler for B2B.

Unite Living er et ledende system for automatisering og digitalisering av alle prosesser når det kommer til å leie ut bolig. Systemet passer både for utleiemeglere og profesjonelle utleiere. Integrasjonen med Power Office Go fjerner behovet for regnskapsfører når det kommer til utleievirksomheten.

Direkteintegrasjon med Picasso, et komplett booking- og administrasjonssystem for hoteller.

Direkteintegrasjon med fagsystemet Avant Legal 365.

Integrasjon av bl.a. klientregister og saksregister, samt fakturering av førte timelister i fagsystemet med ulike timepriser/avtaler og fordeling mellom flere klienter og forsikringselskaper. Også håndtering innbetaling, provisjonsavregning, utlegg og klientmidler.

Direkteintegrasjon med DYNAMIK.

DYNAMIK Insight er et komplett system for effektiv forvaltning finansielle instrumenter, likviditet og risiko.

Direkte integrasjon med PandaDoc.

Overfør tilbud fra Panda til Poweroffice Go ordre modulen og legg kopi av PandaDoc tilbud sammen med faktura som en pdf.

Direkte integrasjon med Cadoo.

Mulighet til å sende SMS til kontakter fra Poweroffice Go. Krever avtale med Cadoo.

Powered by Blendr.io. Løsningen leveres av eMonkey AS.

Direkteintegrasjon med GetShop.

GetShop utvilker og drifter bookingsystemer med hovedfokus på hoteller, hosteller og campingplasser.

Komplett, mobilt og nettbasert arbeidsordresystem for håndverkere, med time- og materiellregistrering, prosjekt, sjekklister, bilder og dokumentasjon. Direkte integrasjon mot Power Office Go

Direkteintegrasjon med Entreprenør.

Integrasjonen omfatter kunder, leverandører, prosjekt, kontoplan, hovedbok, utgående faktura, lønnsarter og lønnsposter.

Direkteintegrasjon med SPY System.

SPY er et helhetlig forretningssystem som holder orden på alle salg, kjøp og lager på tekstilbedrifter. Alt er kontinuerlig oppdatert og alle har alltid en oversikt. Dette betyr at du kan gi kundene dine en bedre opplevelse, selge mer
og bruke mindre tid på administrasjon.

Med denne direkteintegrasjonen mellom PowerOffice Go og lagersystemet FactoryTalk, kan du overføre grunndata fra PowerOffice Go til FactoryTalk.

Dette gir deg muligheten til å bruke moduler for varetelling, ordreplukk, varemottak, etikettutskrifter og ordreregistrering via app fra Lexit, i tillegg til en rekke lagerfunksjoner.
Funksjonaliteten kan utvides etter kundens eget behov.

Direkteintegrasjon med Sonya.

La Sonya gjøre utlegg-/reiseregningene for deg. Sonya gjør det mulig for ansatte å føre utlegg, reiser og kjøring – direkte fra en brukervennlig app.

Integrasjonen med PowerOffice Go overfører automatisk alle utlegg, dietter og kjøregodtgjørelser så fort de er sendt inn og godkjent i Sonya. De vil deretter dukke opp som lønnsgrunnlag i PowerOffice Go med riktig konto og mva-kode. Integrasjonen håndterer også skattetrekk.

Direkteintegrasjon med Prolpan Time.

Trenger du flere funksjoner i forbindelse med timefangst, fravær og personalhåndtering?

PowerOffice Go er nå integrert med et av Norges ledende timesystemer, Proplan Time, og Proplan Personal.

Direkte overføring av fakturajournal fra Visma Contracting til bilag i PowerOffice Go.

Løsningen leveres av Linked2.

Direkteintegrasjon med ScanShare.

Mulighet for å lagre dokumenterer direkte til PowerOffice Go fra en multifunksjonell- og/eller mobilenhet, med full toveis datainnhenting.

Direkte overføring av transaksjoner fra Escali til manuelle bilag i PowerOffice Go.

Løsningen leveres av Linked2.

Manuell  overføring av fakturajournal fra Cordel til bilag i PowerOffice Go.

 

Direkteintegrasjon med Travelogue.

Travelogue lar ansatte sende inn komplette reiseregninger, utlegg og kjørebok fra en og samme app.

Integrasjonen med PowerOffice Go regner ut diett, utlegg og kjøregodtgjørelse, og legger det inn som lønnsgrunnlag; på rett konto, med riktig skattetrekk og mva.

Manuel filoverføring til PowerOffice Go.

Overføring, basert på XML eksport i Branel, av ordre grunnlag fra Branel til ordre modulen i PowerOffice Go.

Løsningen leveres av Linked2.

Manuel filoverføring av lønnsdata fra Goliath til Go.

Manuel filoverføring til Huldt & Lillevik Lønn.