Fagsystemer

PowerOffice Go er integrert med mange fagsystemer. For eventuelle priser eller mer informasjon, ta kontakt med integrasjonsparten.

Fagsystemer

Direkteintegrasjon med fagsystemet Advisor247.

Automatisk opprettelse og oppdatering av klienter og saker fra Advisor247 til PowerOffice Go.

Direkte overføring av fakturaer fra Advisor247 til PowerOffice Go.

Løsningen leveres av Advisor

Fagsystemer

Komplett, mobilt og nettbasert arbeidsordresystem for håndverkere, med time- og materiellregistrering, prosjekt, sjekklister, bilder og dokumentasjon. Direkte integrasjon mot Power Office Go

Fagsystemer

Direkteintegrasjon med Altinn.

Fagsystemer

Direkteintegrasjon med fagsystemet Avant Legal 365.

Integrasjon av bl.a. klientregister og saksregister, samt fakturering av førte timelister i fagsystemet med ulike timepriser/avtaler og fordeling mellom flere klienter og forsikringselskaper. Også håndtering innbetaling, provisjonsavregning, utlegg og klientmidler.

Fagsystemer, Rapportering

Du kjenner kundene dine best. Men du er kanskje ikke løpende orientert om risikoen kundebasen din har? Med Axeptia og PowerOffice Go integrert vil du få bedre kontroll på risikoen knyttet til egne kunder, og kan lettere følge opp kunder og forbedre egen likviditet!

Fagsystemer, Rapportering

Bård er en smart og moderne tilnærming til styrearbeid. Samle dokumentasjon på ett sted, koble til regnskapssystemet og la styreroboten ta seg av det formelle.

Fagsystemer

Direkte integrasjon med Cadoo.

Mulighet til å sende SMS til kontakter fra Poweroffice Go. Krever avtale med Cadoo.

Fagsystemer

Manuell  overføring av fakturajournal fra Cordel til bilag i PowerOffice Go.

 

Fagsystemer, Prosjekt

Skybasert innkjøpssystem spesielt tilpasset prosjektbaserte virksomheter

Fagsystemer

Direkte integrasjon med Digitaltoppgjør.

Digitaltoppgjør er en selvstendig applikasjon som konverterer regnskap fra Opus Dental til PowerOffice Go.

Passer til tannleger.

Fagsystemer, Verdipapirhandel

Direkteintegrasjon med DYNAMIK.

Porteføljesystem med automatisk bokføring direkteintegrert med PowerOffice Go.

 •                 Investeringsstrategi
 •                 Mandatkontroll
 •                 Dynamisk rapportering
 •                 Automatisk bokføring
 •                 Skattemessig klassifisering
 •                 Alle dine investeringer på en plattform
Fagsystemer, Prosjekt

Direkteintegrasjon med ELinn.

Ordre, timer og varer overføres ferdig prissatt til Go for fakturering og regnskap.

Bransje: Elektriker.

Fagsystemer, Prosjekt

Komplett, mobilt og nettbasert arbeidsordresystem for håndverkere, med time- og materiellregistrering, prosjekt, sjekklister, bilder og dokumentasjon. Direkte integrasjon mot Power Office Go.

Integrasjonen leveres både av Håndtverksdata selv og en tredjepart.

Integrasjonen fra Håndtverksdata legges til som «Entre Office» i Go. Denne integrasjonen tilbyr overføring av faktura til Go, overføring av betalingsstatus tilbake til Entre Office, samt mulighet for overføring av timer fra Entre Office til timemodulen i Go.

Eiendomsforvaltning, Fagsystemer, Fakturering

Løsningen benyttes for å overføre bilagsinformasjon direkte til PowerOffice Go basert på fakturering utført i Fenistra Eiendom. Løsningen validerer automatisk konteringsinformasjon før overføring.

Fagsystemer, Lager & Logistikk

Frakt24 er en komplett skybasert programvare for små og mellomstore transportbedrifter som tar seg av alle prosesser fra mottak av ordre til utsending til sjåfør, fakturering og sjåføroppgjør.

Integrasjonen mot PowerOffice Go oppdaterer kunder og ordrer fra Frakt24 til Go.

Fagsystemer

Gjennom iizy får du som Future-bruker enkelt mulighet til bl.a

 • Automatisk overføringer av fakturaer fra Future til Go
 • Automatisk overføringer av betalinger fra Future til Go
 • Automatisk registrering av OCR/KID-betalinger
Fagsystemer

Informasjonsstyringssystem for trykkeribransjen. Moderniser og automatiser forretningsprosessene dine

Fagsystemer

Integrasjon med Glofox gym management software.

Filbasert integrasjon av salg, gebyrer og utbetalinger

Fagsystemer, Prosjekt

Direkte integrasjon mellom PowerOffice Go og Harvest.

Noen av muligheter:

 • Opprett prosjekter
 • Hent timer
 • Hent fakturaer
 • Opprett kontakter
Fagsystemer, Prosjekt

Direkteintegrasjon med Holte.

PowerOfficeGo og Holte er perfekt for deg som liker å ha kontroll på økonomien i prosjektene. Med integrasjon mellom systemene kan regnskapsfører bokføre alle inngående fakturaer fortløpende. For deg som jobber mest i Holteportalen, vil disse fremkomme som kostnader i prosjektøkonomien.

De ansatte bruker Holte time appen til å føre timer, når lønn skal klargjøres, kan det opprettes en fil som enkelt kan importeres i Go.
Det samme med utgående fakturaer, her står du fritt til å bruke Holte eller Go, men bruker du Holte, kan du enkelt opprette en fil som importeres i Go.

Fagsystemer, Prosjekt

Benyttes ISY Prosjekt Økonomi for styring  av prosjekt- og porteføljeøkonomien, kan det etablereres integrasjon mellom  ISY Prosjekt Økonomi og PowerOffice Go.

Med integrasjon eksporteres bilagslinjer til ISY Prosjekt Økonomi og knyttes til riktig kontrakt og budsjettpost.

Løsningen kan etableres med fakturaoppslag slik at du enkelt kan slå opp en kopi av faktura fra PowerOffice Go direkte i ISY Prosjekt Økonomi via url-lenke.

Integrasjon kan leveres og settes opp av Emonkey og Norconsult Informasjonssystemer etter avtale.

Les mer om ISY Prosjekt Økonomi her

Fagsystemer

Direkteintegrasjon med Kontohjelp fra DibKunnskap.

Fagsystemer

Har du flere manuelle prosesser hvor data ligger i flere systemer og som helst skulle gått automatisk?

Utnytt mulighetene i skyen med Uniifire™, Mantle sin skybasert integrasjonsplattform. Mantle tilbyr Uniifire™ som en Integration Platform as a Service (iPaaS) slik at vi får systemene dine til å effektivt snakke sammen med PowerOffice Go.

Få full oversikt over virksomheten din ved å integrere lokale applikasjoner og skybasert applikasjoner, ulike datakilder og enheter i hele organisasjonen, og andre organisasjoner.

Så lenge det er mulig å få tak i dataene, enten det er lokalt eller i skyen kan Mantle spare deg for dobbeltarbeid, manuelle feil og mye tid! (info@mantle.no)

Fagsystemer

Direkte to-veis integrasjon mellom Maritech Trading og PowerOffice Go.

Automatisk overføring av masterdata fra Go til Maritech (Kunder, leverandører, avdelinger, kontoplan,..).

Løsning settes opp i samarbeid med kunden og Maritech (krever tilleggslisens Maritech).

 

Fagsystemer

Direkte integrasjon med Matlaget.

Matlaget gjør det enkelt og sikkert å selge til andre bedrifter med høyere lønnsomhet.
Med Matlaget kan du både motta og administrere ordre, betalinger og automatisk få overført faktura, kortsalg og gebyrer til PowerOffice Go uten at du trenger å tenke på det.

Fagsystemer

Integrasjon med Mekonomens verkstedsystem MekoEasy.

Automatisert fakturaoverføring fra MekoEasy til Go

Fagsystemer, Prosjekt

Direkte integrasjon med Moment

Ved å benytte vår PowerOffice Go-integrasjon vil du enkelt overføre data mellom systemene. Vi har støtte for kunder, prosjekt, fakturaer og leverandørfakturaer.

Integrasjonen med PowerOffice Go vil automatisk overføre nye og
oppdaterte kunder og prosjekter. Når en faktura blir godkjent sendes denne umiddelbart, mens kunden og prosjektet oppdateres samtidig. For leverandørfakturaer, vil integrasjonen også kunne overføre disse fra PowerOffice Go til Moment, inkludert eventuelle vedlegg. Leverandørfakturaene lagres på prosjekt i Moment, og kan enkelt inkluderes ved fakturering.

Moment benyttes av følgende bransjer: Ingeniører, arkitekter, konsulenter, regnskap, reklame og design.

Fagsystemer

Automatisert løsning som minimerer risiko og hjelper bedrifter å ta bedre beslutninger vedrørende utenlandsk valuta.

Gjennom integrasjon med Go og annen relevant markedsdata leverer Monetor et verktøy som er enkelt å bruke og passer alle bedrifter som handler med internasjonale partnere.

Monetor hjelper deg med timingen av valutakjøp uten att du trenger å skifte bankforbindelse.

Fagsystemer

Direkteintegrasjon med Multipack pakke og ordresystem fra K2 Solution.

Fagsystemer

Automatisk overføring og innlegging i PowerOffice Go.

Avregning av sluttseddel med salgstall, medlemstrekk og avgifter.

Bransjer: Fiskebåter, rederi og regnskapskontor

Løsningen leveres av Jupiter System Partner

Fagsystemer

Akselerer flyten for tilbudsgenerering og skap en mer skalerbar arbeidsprosess

Fagsystemer

Vår integrasjon sørger for at ordrer fra Process Manager importeres til PowerOffice Go fakturautkast. Systemet kan benyttes av alle karosseriverksted som benytter Process Manager og PowerOffice Go.

Fagsystemer

Direkte integrasjon med ProdSys.

ProdSys er et skybaserte ERP system som leverer et effektivt verktøy for hele bedriften fra henvendelse til levert produkt.

Uansett hva du produserer eller leverer passer ProdSys for din bedrift enten du er 2 eller 200 ansatte.

Integrasjon overfører fakturajournal, kunder, produkter samt kopi av pdf faktura til PowerOffice Go.

Fagsystemer

Automatisk overføring av fakturaer fra ProMeister Business System til Go.

ProMeister er tilpasset bilverksteder

Fagsystemer

Direkteintegrasjon med Prolpan Time.

Trenger du flere funksjoner i forbindelse med timefangst, fravær og personalhåndtering?

PowerOffice Go er nå integrert med et av Norges ledende timesystemer, Proplan Time, og Proplan Personal.

CRM, Fagsystemer

RecMan er en Norsk IT løsning som benyttes til oppgaver innen rekrutterings- og bemanningsbransjen i Norden. Løsningen er et komplett ERP-system for moderne og fremtidsrettede rekrutterings-, konsulent- og bemanningsbyrå.

I RecMan finner du funksjoner som CRM, annonseproduksjon, søkerhåndtering, timeføring, fakturering og mye mer. Kort fortalt, den komplette verktøykassen som i dag benyttes av flere selskaper i Norden.

Integrasjonen passer for:

 • Alle bedrifter som bruker RecMan til fakturering og ønsker å benytte PowerOffice Go for regnskap.
 • Alle bedrifter som bruker RecMan til timefangst og ønsker å benytte PowerOffice Go for lønn.

Les mer i våre hjelpeartikler:

Fagsystemer

Direkteintegrasjon med ScanShare.

Mulighet for å lagre dokumenterer direkte til PowerOffice Go fra en multifunksjonell- og/eller mobilenhet, med full toveis datainnhenting.

Fagsystemer

Automatisk overføring av alle bilag (fakturaer, kreditnotaer, betalinger, purringer etc.) fra SendRegning til Go

Fagsystemer, Kassesystem

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Passer bra til alle bransjer.

Fagsystemer

Direkteintegrasjon med Signant.

Signant er løsning for digital identifisering og elektronisk signatur.

Fagsystemer, Prosjekt

Direkte integrasjon mellom SmartSheet og Poweroffice.

SmartSheets gir mange muligheter for å effektiversing.
Data input i Smartsheets kan nå også overføres til PowerOffice Go.

Fagsystemer, Lønn, Prosjekt, Reise

Direkteintegrasjon med Sonya.

La Sonya gjøre utlegg-/reiseregningene for deg. Sonya gjør det mulig for ansatte å føre utlegg, reiser og kjøring – direkte fra en brukervennlig app.

Integrasjonen med PowerOffice Go overfører automatisk alle utlegg, dietter og kjøregodtgjørelser så fort de er sendt inn og godkjent i Sonya. De vil deretter dukke opp som lønnsgrunnlag i PowerOffice Go med riktig konto og mva-kode. Integrasjonen håndterer også skattetrekk.

https://sonya.com/no/home/

Fagsystemer, Ordrehåndtering, Prosjekt, Timeregistrering

Mobilt ordresystem hvor arbeider registrerer blant annet timer, kostnader, materiell og dokumentasjon, og synkroniserer informasjon mellom utearbeidere og kontoret.

Fagsystemer

Direkteintegrasjon med SPY System.

SPY er et helhetlig forretningssystem som holder orden på alle salg, kjøp og lager på tekstilbedrifter. Alt er kontinuerlig oppdatert og alle har alltid en oversikt. Dette betyr at du kan gi kundene dine en bedre opplevelse, selge mer
og bruke mindre tid på administrasjon.

Fagsystemer

Unite Living er et ledende system for automatisering og digitalisering av alle prosesser når det kommer til å leie ut bolig. Systemet passer både for utleiemeglere og profesjonelle utleiere. Integrasjonen med Power Office Go fjerner behovet for regnskapsfører når det kommer til utleievirksomheten.

Fagsystemer

Direkte overføring av fakturajournal fra Visma Contracting til bilag i PowerOffice Go.

 

Fagsystemer

Direkteintegrasjon med Younium – en enkel og automatisert håndtering av komplekse abonnementsavtaler for B2B.