Avstemming

Avstemming

Automatisert avstemmingssystem bygget av regnskapsførere, for regnskapsførere.

Årsoppgjør, Avstemming

Avstemming, dokumentasjon og spesifikasjon av alle relevante balanseposter