Årsoppgjør

PowerOffice Go er integrert med flere årsoppgjørsprogrammer. For eventuelle priser eller mer informasjon, ta kontakt med integrasjonsparten.

Årsoppgjør, Budsjett, Konsern, Likviditet, Rapportering

Med våre skybaserte økonomi- og rapporteringssystem får du enkelt tilgang til skreddersydde rapporter tilpasset din bedrift

Årsoppgjør

Direkteintegrasjon med Maestro Årsoppgjør.

Årsoppgjør

Direkteintegrasjon med Total Årsoppgjør.

Årsoppgjør, Avstemming

Avstemming, dokumentasjon og spesifikasjon av alle relevante balanseposter

Årsoppgjør

Direkteintegrasjon med Årsavslutning fra Wolters Kluwer.