Årsoppgjør

PowerOffice Go er integrert med følgende årsoppgjørsprogrammer:

Direkteintegrasjon med Maestro Årsoppgjør.

Direkteintegrasjon med Finale Årsoppgjør og Finale Avstemming.

Direkteintegrasjon med Total Årsoppgjør.

Direkteintegrasjon med Årsavslutning fra Wolters Kluwer.

Direkteintegrasjon med Sticos Avstemming.