Årsoppgjør

PowerOffice Go er integrert med flere årsoppgjørsprogrammer. For eventuelle priser eller mer informasjon, ta kontakt med integrasjonsparten.

Kategorier

Finale

Direkteintegrasjon med Finale Årsoppgjør og Finale Avstemming.

Maestro

Direkteintegrasjon med Maestro Årsoppgjør.

Total

Direkteintegrasjon med Total Årsoppgjør.

Wolters Kluwer

Direkteintegrasjon med Årsavslutning fra Wolters Kluwer.