Årsoppgjør

PowerOffice Go er integrert med følgende årsoppgjørsprogrammer:

Maestro

Direkte integrasjon med Maestro Årsoppgjør.

Finale

Direkte integrasjon med Finale Årsoppgjør og Finale Avstemming.

Total

Direkte integrasjon med Total Årsoppgjør.

Wolters Kluwer

Direkte integrasjon med Årsavslutning fra Wolters Kluwer.

Sticos

Direkte integrasjon med Sticos Avstemming.