Årsoppgjør

PowerOffice Go er integrert med flere årsoppgjørsprogrammer. For eventuelle priser eller mer informasjon, ta kontakt med integrasjonsparten.

Direkteintegrasjon med Maestro Årsoppgjør.

Direkteintegrasjon med Finale Årsoppgjør og Finale Avstemming.

Direkteintegrasjon med Total Årsoppgjør.

Direkteintegrasjon med Årsavslutning fra Wolters Kluwer.

Direkteintegrasjon med Sticos Avstemming.