Visma.net Project Management

CRM, Prosjekt, Timeregistrering
Få full kontroll på prosjektet gjennom hele prosessen – fra salg til fakturering. Visma.net Project Management hjelper deg med å planlegge oppdrag, fordele arbeidsoppgaver og spore lønnsomhet i prosjektene.

Om Visma.net Project Management

Visma.net Project Management gir deg full kontroll på alle faser av prosjektet. Det er et oversiktlig og skybasert prosjektstyringsverktøy, tilpasset web, mobil og nettbrett. Systemet er en komplett løsning som sparer deg og dine kolleger for tid, og gir full oversikt og kontroll på ressurser, tidsbruk og økonomi.

Dette gjør integrasjonen:

Integrasjonen til PowerOffice Go er sømløs. Den overfører alle relevante grunndata én vei – fra Visma.net Project Management til PowerOffice Go. I tillegg til standard grunndata overfører vi ordregrunnlag som skal faktureres/krediteres kunde (timer, tjenester, produkter, reiser og utlegg) til PowerOffice Go.

Visma.net Project Management er master på alle grunndata.

Følgende prosesser er støttet:

 • Salg/CRM
 • Prosjektadministrasjon m/ ressursallokering
 • Timeregistrering med støtte for app (IOS og Andriod)
 • Fakturering med overføring av fakturakladd til PowerOffice Go
 • Rapportering og analyse

Hvordan føre timer via app:

Onboarding:

Integrasjonen aktiveres som "Visma Project Management" i Go

Beskrivelse av den generelle arbeidsflyten:

Integrasjonen til PowerOffice Go er sømløs. Den overfører relevante grunndata én vei – fra Visma.net Project Management til PowerOffice Go. I tillegg til standard grunndata overfører vi ordregrunnlag som skal faktureres/krediteres kunde (timer, tjenester, produkter, reiser og utlegg) til PowerOffice Go.

Visma.net Project Management er master på grunndata. Grunndata som overføres er:

 • Kunder med adresser og kontaktpersoner
 • Prosjekter med prosjektnummer, prosjektnavn, prosjektleder
 • Avdelinger
 • Produkter (timer, tjenester, reiser og utlegg)
 • Ansatte/medarbeidere

Følgende prosesser er støttet:

 • Salg/CRM
 • Prosjektadministrasjon m/ ressursallokering
 • Timeregistrering med støtte for app (IOS og Andriod)
 • Fakturering med overføring av fakturakladd til PowerOffice Go
 • Rapportering og analyse

Faktura sendes ut fra PowerOffice Go. Oppdatering av betalingsstatus fra PowerOffice Go til Visma.net Project Management gjør at man har full kontroll på all fakturering til sine kunder.

Detaljer om datasynkronisering:

Egen dokumentasjon ved forespørsel.

Arbeidsflytalternativer:

Det er mulig å gjøre tilpasninger. Avklares i hvert tilfellet.

Datatyper som synkroniseres

 • Kunder med adresser og kontaktpersoner
 • Prosjekter med prosjektnummer, prosjektnavn, prosjektleder
 • Avdelinger
 • Produkter (timer, tjenester, reiser og utlegg)
 • Ansatte/medarbeidere

Så ofte synkroniseres data:

2 ganger daglig (kan endres)

Integrasjonen er utviklet og driftet av Abacus IT AS

Org.nr: 987493348

Hjemmeside: https://abacus-it.no/

Telefon support: 40001850

Spørsmål om integrasjonen kan rettes til:

DPA/TOS: Krever ingen særskilt avtale i dag