Visma Finale avstemming og årsoppgjør

Årsoppgjør, Avstemming

Avstemming, dokumentasjon og spesifikasjon av alle relevante balanseposter

Om Visma Finale Avstemming

Visma Finale Avstemming inneholder funksjonalitet for å foreta avstemminger periodevis i tillegg til årlige avstemminger.

Dette gjør integrasjonen:

  • Henter hovedbokstransaksjoner og saldobalanse fra Go
  • Henter informasjon om dimensjoner brukt på transaksjoner i Go
  • Mulighet for å sende tilbake bilag til Go for behandling i bilagsføringen

Onboarding:

Kom i gang med Visma Finale integrasjon: Link

Integrasjonen trenger en klientnøkkelen fra PowerOffice Go. Denne finnes ved å velge Innstillinger i PowerOffice Go menyen, og deretter velge Utvidelser under System. Dersom Visma Finale Avstemming og/eller Visma Finale Årsoppgjør ikke allerede er lagt til her gjør du dette ved å velge "Legg til utvidelse". Når utvidelsen er lagt til blir klientnøkkelen tilgjengelig under Visma Finale Avstemming og Visma Finale Årsoppgjør.

Datatyper som synkroniseres:

  • Kontoplan
  • Saldobalanse
  • Hovedbokstransaksjoner
  • Informasjon om kunder og leverandører
  • Firmaopplysninger

Integrasjonen er utviklet og driftet av Visma Software International AS

Org.nr: 980 858 073

Hjemmeside: Link

Support: Link

E-post support: support.finale@visma.com