SuiteCRM by Aploskod

CRM

Selg, markedsfør og utfør support raskere med et ledende åpen kildekode CRM system

Om SuiteCRM

SuiteCRM er åpen kildekode CRM system som gir deg 360 graders oversikt over dine kunder og din virksomhet. Utvalgte funksjoner og moduler:

 • Salg
 • Markedsføring
 • Rapportering
 • Dashboard
 • Registering av aktiviteter
 • Sakshåndtering

Dette gjør integrasjonen:

 • Kunder synkroniseres to-veis
 • Produkter synkroniseres to-veis
 • Tilbud i SuiteCRM overføres som ordre/fakturautkast til Go

Onboarding:

Ta kontakt med tredjeparten Aploskod for å komme i gang med integrasjonen.

Forutsetninger for bruk:

 • For oppsett av SuitCRM må man ha en host, en database og et domene
 • Integrasjonen som sådan krever ingen særskilte forutsetninger

Datatyper som synkroniseres

 • Kunder - toveis
 • Produkter - toveis
 • Tilbud overføres som fakturautkast til Go

Så ofte synkroniseres data:

 • Kunde synkronisers hvert minutt
 • Produkter synkroniseres hvert 2.minutt
 • Tilbud overføres til Go gjennom brukerinitiering

Integrasjonen er utviklet og driftet av Aploskod

Org.nr: 923 797 149