SpeedyCraft

Fagsystemer, Ordrehåndtering, Prosjekt, Timeregistrering

Mobilt ordresystem hvor arbeider registrerer blant annet timer, kostnader, materiell og dokumentasjon, og synkroniserer informasjon mellom utearbeidere og kontoret.

Om SpeedyCraft

SpeedyCraft er en feltapplikasjon levert av Devinco AS, en ledende leverandør av integrerte mobile løsninger. Vår kjernekompetanse er teknologi som reduserer mengden papirarbeid på kontoret, ute på oppdrag og i bilen. Våre produkter sikrer forbedret ressurshåndtering, detaljert dokumentasjon av feltarbeid og bruk av kjøretøy. Dette resulterer i raskere og mer korrekt fakturering og automatiserer manuelle rutiner.

Dette gjør integrasjonen:

SpeedyCraft integreres mot prosjektmodulen i PowerOffice Go, og sender ordre/fakturautkast til Go for daglig oversikt over prosjektenes time- og materialforbruk, samt kunder, leverandører og annen relevant ordreinformasjon.

Fakturautkast i Go håndteres som arbeidsordre i SpeedyCraft. Når ordren er utført, settes fakturautkast i Go til status "bekreftet" av integrasjonen.

Onboarding:

Kontakt salg: https://www.devinco.com/kontakt/

Datatyper som synkroniseres

  • Fakturautkast synkroniseres fra Go til SpeedyCraft, og oppdateres videre fra SpeedyCraft til Go
  • Kunder synkroniseres fra Go til SpeedyCraft
  • Ansatte synkroniseres fra Go til SpeedyCraft
  • Produkter synkroniseres fra Go til SpeedyCraft
  • Prosjekt synkroniseres fra Go til SpeedyCraft
  • Leverandører synkroniseres fra Go til SpeedyCraft
  • Avdelinger synkroniseres fra Go til SpeedyCraft

Så ofte synkroniseres data:

Ved endringer

Dokumentasjon:

Integrasjonen er utviklet og driftet av Devinco AS

org.nr: 984596820

Telefon support: 73197450