ProResult

Fagsystemer, Prosjekt, Timeregistrering

Prosjektstyring og HMS/KS-system med et omfattende utvalg moduler. Tilpasset bygg- og anleggsbransjen samt andre yrker med arbeidere ute i felten.

Om Proresult

Et av markedets mest komplette og fleksible prosjekt- og styringsverktøy – hvor «alt henger sammen med alt». Proresult gir deg full oversikt, gode arbeidsrutiner og presise data hele veien – fra kalkulasjon og planlegging til ferdig prosjekt.

I integrasjonsoppsettet i Proresult velger man hva man ønsker å integrere. Følgende støttes:

 • Kunder (Automatisk import eller eksport)
 • Prosjekt (Automatisk import eller eksport)
 • Timer (Automatisk eksport til POGO)
 • Leverandørfaktura (Automatisk import til Proresult
 • Fakturagrunnlag (Eksport til ordre i POGO)
 • Faktura (Eksport til POGO)
 • Lønn (Eksport til POGO)
 • Påløpt timekostnad til prosjektregnskap (alternativ til å overføre timer)

Onboarding:

Integrasjonen aktiveres som "ProResult" i Go)

Integrasjonen aktiveres via Oppsett > Innstillinger > Integrasjoner i Proresult Admin. Der vil du bli bedt om å angi en klientnøkkel. Denne finner du i Poweroffice når du legger til utvidelsen der. Når utvidelsen er lagt inn i Poweroffice og integrasjonen er aktivert i Proresult Admin, så er systemene knytt sammen og du vil bli tatt til integrasjons-oppsettet.

Forutsetninger for bruk:

Ta først stilling til hvor prosjekter og kunder skal opprettes. Hvis de som skal opprette prosjektene og kundene bruker POGO daglig uansett, så kan det være best å opprette de der. Integrasjonen støtter begge retninger. En del kunder har Proresult som hovedarbeidsverktøyet (alt det trenger daglig, som planlegging, prosjektfremdrift, hms/ks osv ligger der), og for disse vil vi nok heller anbefale å opprette prosjektene i Proresult.

Dersom dere har eksisterende kunder og/eller prosjekter i begge systemer så bør disse kobles. Ideelt sett har de da samme prosjekt- og kundenummer fra før. Uansett bør Proresult support kontaktes for å koble sammen eksisterende data.

Når dette er gjort, er alt klart til å sette opp integrasjonen etter ønske ved å bruke kontrollpanelet. Her skal det være mulig å lese seg opp på hva de forskjellige knappene gjør.

Så ofte synkroniseres data:

De automatiske jobbene kjøres hver time. Overføring av fakturagrunnlag og lønn skjer ved å trykke på en knapp i Proresult.

Litt info om hovedpunktene i integrasjonsoppsettet:

Kunder

Velge import/eksport (om kunden vil opprette kunder/prosjekt i ProResult -> velg eksport, eller vice versa -> velg import)

Velg «opprett og oppdater» (ingen reell grunn til å ikke velge denne), da vil kunden også få overført oppdateringer dersom f. eks. telefonnummeret endres e.l.

Merk: Dersom du eller kunden velger å kjøre en manuell overføring for å teste, kjør kundeoverføring før prosjektoverføring for å få med hvilken kunde som er knyttet til prosjektet

Prosjekt

Anbefaler sterkt å velge samme retning som kunder, ellers får man ikke med informasjon om hvilken kunde som er på prosjektet

Timer

Velg tidligste dato kunden ønsker å overføre timer for (vanligvis 01.01.19 eller første dag i nåværende lønnsperiode, men hva som helst fungerer)

Velg hvilke ProResult timetyper som skal legges på hvilke PowerOffice Go aktiviteter (her er det kunden som må bestemme, en aktivitet bestemmer hvordan timen skal behandles videre, altså om den er fakturerbar eller ikke, etc), velges fra nedtrekksmenyen

Leverandørfaktura

Importerer leverandørfakturaer fra PowerOffice Go inn i prosjektregnskap-oversikten i ProResult

Lønnsarter

Her fyller man inn hvilket lønnsartnummer de forskjellige postene skal legges på ved overføring av lønn Her er det ofte regnskapsfører som må inn og assistere/gi oss lønnsartnumrene for de forskjellige postene Merk at det også er nødvendig å legge inn ansattnummeret fra PowerOffice Go inne på hver ansatt i ProResult (føres i feltet PowerOffice Go persontilknytning). Dette er nødvendig for at lønnen til ansatte som har ulikt ansattnummer i de to systemene skal gå til korrekt person.

Overføring av fakturagrunnlag og lønn har egne knapper. Overføring av fakturagrunnlag gjøres inne i selve fakturavedlegget i ProResult, og lønn overføres fra Lønning -> Eksport -> PowerOffice Go.

Bruk av integrasjonen

Kunder

Overføring går automatisk hver hele time. En kan også bruke knappen Tving synkronisering for å kjøre overføring med en gang. Knappen finnes inne i innstillinger-siden for integrasjonen, men finnes også som en widget på dashbordet som kan aktiveres.

Prosjekt

Overføring går automatisk hver hele time. En kan også bruke knappen Tving synkronisering for å kjøre overføring med en gang. Knappen finnes inne i innstillinger-siden for integrasjonen, men finnes også som en widget på dashbordet som kan aktiveres.

Faktura

Når en har opprettet et fakturavedlegg i ProResult, kan man overføre fakturagrunnlaget til en faktura i PowerOffice Go ved å bruke knappen Opprett faktura (PowerOffice Go) eller Opprett faktura med vedlegg (PowerOffice Go). Opprett faktura med vedlegg (PowerOffice Go) oppretter faktura og legger også ved grunnlaget som et PDF-vedlegg i fakturaen i PowerOffice Go.

Lønn

Når en går til Lønning -> Eksport trykker man på PowerOffice Go-knappen og blir tatt til eksport-siden. Der velger man datospenn og trykker Forhåndsvis lønnseksport. Da vil en få opp en liste over ansatte og timene de har registrert. Her kan man fritt legge til allerede eksporterte data eller ta bort data som ikke skal overføres. Når utvalget av data er korrekt, trykker man på Eksporter. En vil da kunne opprette en lønnskjøring i PowerOffice Go som inneholder de importerte dataene. Dette gjøres ved å huke av for Ta med importerte data når en oppretter lønnskjøringen i PowerOffice Go.

Datatyper som synkroniseres

Oversikt pr. 01.01.22:

Kundeimport:

 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Kundenummer
 • Navn
 • Adresse1
 • Adresse2
 • Postnummer/-sted
 • E-post
 • Telefon
 • Leveringsadresse1
 • Leveringsadresse2
 • Leveringspostnummer/-sted
 • Organisasjonsnummer

Kundeeksport:

 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Kundenummer
 • Navn
 • Adresse1
 • Adresse2
 • Postnummer/-sted
 • E-post
 • Faktura-e-post (samme som e-post)
 • Telefon
 • Leveringsadresse1
 • Leveringsadresse2
 • Leveringspostnummer/-sted
 • Organisasjonsnummer
 • Firma/Privatperson (ut fra om orgnr. er gitt eller ikke)
 • Leveringsmåte faktura (e-post dersom gitt, utskrift ellers)

Prosjektimport:

 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Prosjektnummer (hovedprosjekt får samme nummer, underprosjekt får <hovedprosjektnummer><underprosjektnummer> i ett)
 • Navn
 • Hovedprosjektnummer (dersom aktuelt, krever at hovedprosjekter er koblet sammen)
 • Startdato
 • Sluttdato
 • Kunde (krever at kunder er koblet sammen)
 • Prosjektstatus (aktiv/avslutta)
 • Prosjektleder (krever at ansatte er koblet sammen)

Prosjekteksport:

 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Prosjektnummer
 • Navn
 • Hovedprosjektnummer (dersom aktuelt, krever at hovedprosjekt er koblet sammen)
 • Startdato
 • Sluttdato
 • Kunde (krever at kunder er koblet sammen)
 • Prosjektstatus (aktiv/avslutta)
 • Prosjektleder (krever at ansatte er koblet sammen)
 • Tilgjengelighet for alle ansatte (satt ut fra innstilling "Nytt prosjekt: tildel alle")

Timeeksport:

 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Aktivitet (ut fra timetype i Proresult, det er mye det samme)
 • Prosjekt
 • Ansatt
 • Tid (antall minutter)
 • Fakturert/Ufakturert

Lønn:

 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Ansatt
 • Lønnsart
 • Antall
 • Sats
 • Avdeling (dersom aktuelt)
 • Prosjekt
 • Kommentar

Varelisteimport:

 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Produktgruppe -> Kategori/Underkategori (ut fra mapping i integrasjonsinnstillinger)
 • Varenummer
 • Navn
 • Pris
 • Enhet
 • Innkjøpspris
 • MVA

Varelisteeksport:

 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Kategori/Underkategori -> Produktgruppe (ut fra mapping i integrasjonsinnstillinger)
 • Varenummer
 • Navn
 • Pris
 • Enhet
 • Innkjøpspris
 • Strekkode (GTIN)
 • Regnskapskonto

Fakturavedleggseksport:

 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Fakturavedleggsnummer Proresult
 • Ordredato
 • Prosjekt
 • Kunde
 • E-post
 • Deres referanse
 • Fakturalinjer:
  • Navn
  • Rabatt
  • Antall
  • Enhet
  • Innkjøpspris
  • Pris
  • Produktnummer

Fakturavedleggseksport med PDF-vedlegg:

 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Fakturavedleggsnummer Proresult
 • Ordredato
 • Prosjekt
 • Kunde
 • E-post
 • Deres referanse
 • Fakturalinjer:
  • Produktnummer
  • Navn
  • Rabatt
  • Antall
  • Pris

Fakturaeksport:

 • Proresult -> PowerOffice Go
 • Fakturanummer Proresult
 • Ordredato
 • Leveringsdato
 • Prosjekt
 • Kunde
 • E-post
 • Deres referanse
 • Fakturalinjer:
  • Produktnummer
  • Navn
  • Rabatt
  • Antall
  • Pris

FakturLeverandørfakturaimport:

 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Prosjekt
 • Beløp
 • Dato
 • Tekst (tittel fra transaksjon):
 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Kundenummer
 • Navn
 • Adresse1
 • Adresse2
 • Postnummer/-sted
 • E-post
 • Telefon
 • Leveringsadresse1
 • Leveringsadresse2
 • Leveringspostnummer/-sted
 • Organisasjonsnummer

Kundeeksport:

 • Proresult -> PowerOffice Go
 • Kundenummer
 • Navn
 • Adresse1
 • Adresse2
 • Postnummer/-sted
 • E-post
 • Faktura-e-post (samme som e-post)
 • Telefon
 • Leveringsadresse1
 • Leveringsadresse2
 • Leveringspostnummer/-sted
 • Organisasjonsnummer
 • Firma/Privatperson (ut fra om orgnr. er gitt eller ikke)
 • Leveringsmåte faktura (e-post dersom gitt, utskrift ellers)

Prosjektimport:

 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Prosjektnummer (hovedprosjekt får samme nummer, underprosjekt får <hovedprosjektnummer><underprosjektnummer> i ett)
 • Navn
 • Hovedprosjektnummer (dersom aktuelt, krever at hovedprosjekter er koblet sammen)
 • Startdato
 • Sluttdato
 • Kunde (krever at kunder er koblet sammen)
 • Prosjektstatus (aktiv/avslutta)
 • Prosjektleder (krever at ansatte er koblet sammen)

Prosjekteksport:

 • Proresult -> PowerOffice Go
 • Prosjektnummer
 • Navn
 • Hovedprosjektnummer (dersom aktuelt, krever at hovedprosjekt er koblet sammen)
 • Startdato
 • Sluttdato
 • Kunde (krever at kunder er koblet sammen)
 • Prosjektstatus (aktiv/avslutta)
 • Prosjektleder (krever at ansatte er koblet sammen)
 • Tilgjengelighet for alle ansatte (satt ut fra innstilling "Nytt prosjekt: tildel alle")

Timeeksport:

 • Proresult -> PowerOffice Go
 • Aktivitet (ut fra timetype i Proresult, det er mye det samme)
 • Prosjekt
 • Ansatt
 • Tid (antall minutter)
 • Fakturert/Ufakturert

Lønn:

 • Proresult -> PowerOffice Go
 • Ansatt
 • Lønnsart
 • Antall
 • Sats
 • Avdeling (dersom aktuelt)
 • Prosjekt
 • Kommentar

Varelisteimport:

 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Produktgruppe -> Kategori/Underkategori (ut fra mapping i integrasjonsinnstillinger)
 • Varenummer
 • Navn
 • Pris
 • Enhet
 • Innkjøpspris
 • MVA

Varelisteeksport:

 • Proresult -> PowerOffice Go
 • Kategori/Underkategori -> Produktgruppe (ut fra mapping i integrasjonsinnstillinger)
 • Varenummer
 • Navn
 • Pris
 • Enhet
 • Innkjøpspris
 • Strekkode (GTIN)
 • Regnskapskonto

Fakturavedleggseksport:

 • Proresult -> PowerOffice Go
 • Fakturavedleggsnummer Proresult
 • Ordredato
 • Prosjekt
 • Kunde
 • E-post
 • Deres referanse
 • Fakturalinjer:
  • Navn
  • Rabatt
  • Antall
  • Enhet
  • Innkjøpspris
  • Pris
  • Produktnummer

Fakturavedleggseksport med PDF-vedlegg:

 • Proresult -> PowerOffice Go
 • Fakturavedleggsnummer Proresult
 • Ordredato
 • Prosjekt
 • Kunde
 • E-post
 • Deres referanse
 • Fakturalinjer:
  • Produktnummer
  • Navn
  • Rabatt
  • Antall
  • Pris

Fakturaeksport:

 • Proresult -> PowerOffice Go
 • Fakturanummer Proresult
 • Ordredato
 • Leveringsdato
 • Prosjekt
 • Kunde
 • E-post
 • Deres referanse
 • Fakturalinjer:
  • Produktnummer
  • Navn
  • Rabatt
  • Antall
  • Pris

Leverandørfakturaimport:

 • PowerOffice Go -> Proresult
 • Prosjekt
 • Beløp
 • Dato
 • Tekst (tittel fra transaksjon)

Påløpt timekostnad til prosjektregnskap: Ant. timer x kostpris overføres til daglig prosjektbilag

Integrasjonen er utviklet og driftet av Proresult AS

Org.nr: 991 587 454

Telefon support: 57820006