Proplan Time

Fagsystemer, Timeregistrering

Direkteintegrasjon med Proplan Time.

Trenger du flere funksjoner i forbindelse med timefangst, fravær og personalhåndtering?

PowerOffice Go er nå integrert med et av Norges ledende timesystemer, Proplan Time, og Proplan Personal.