PowerOffice Win

Fagsystemer, Fakturering, Timeregistrering

Komplett byråløsning – med PowerOffice Win har du et komplett system for effektiv drift av ditt regnskapsbyrå

Om PowerOffice Win

Med PowerOffice Win har du et komplett system for effektiv drift av ditt regnskapsbyrå. Med timeregistrering, fakturering og kvalitetssikring i PowerOffice Win har du sikret deg en helhetlig regnskapsmetodikk

 • Timeregistrering
 • Fakturering
 • Regnskapsmetodikk
 • Budsjettering
 • CRM
 • Risikostyring

Integrasjonen fungerer slik:

 • Overfører ansatte, avdelinger, kunder og prosjekter fra Win til Go ved oppstart av ny Go klient
 • Fortløpende oppdateringer av registrene i Go ved endringer i Win
 • Ved fakturering i Win overføres disse og bokføres fortløpende i Go
 • Innbetalinger registrert i Go kan importeres til Win, slik at utgående faktura i Win oppdateres med betalingsstatus

Onboarding

Oppsett av integrasjonen i både Go og Win er beskrevet i detalj her. Integrasjonen ligger tilgjengelig i Go som "PowerOffice Win".

Forutsetninger for bruk - synkronisering av registre

 • Sjekk at kundenumrene i Win er innenfor reskontronummerserien for kunder i Go. Bruk eventuelt "Eksternt reskontronummer" i Win
 • Sjekk at medarbeidernumrene i Win er innenfor reskontronummerserien for ansatte i Go. Bruk eventuelt "Eksternt reskontronummer" i Win.
 • Avdelingsleder må være tilknyttet en fakturaklient selv om det kun finnes én fakturaklient (Meny > Ajourhold > Medarbeidere > Avansert > Firma)

Les nærmere beskrivelser om dette her

Overføring av faktura fra Win til Go

Ved fakturering i Win kan fakturaene overføres fortløpende til klienten i Go. Les nærmere beskrivelse av dette her.

Innbetalinger fra Go til Win

Du kan på en enkel måte oppdatere Win med innbetalingene som er gjort i Go. En nærmere beskrivelse av dette finner du her.

Disse datatypene kan overføres mellom systemene

 • Avdelinger - fra Win til Go
 • Medarbeidere - fra Win til Go (ansatte i Go)
 • Kunder og kontaktpersoner - fra Win til Go
 • Prosjekter - fra Win til Go
 • Fakturaer - fra Win til Go. Posteres automatisk som fakturabilag i Go, inkludert pdf av faktura.
 • Innbetalinger av faktura - hentes fra Go til Win

Hvor ofte synkroniseres data

 • Registre synkroniseres fortløpende og ellers ved intitiering
 • Faktura overføres automatisk og fortløpende fra Win til Go
 • Innbetalinger hentes på forespørsel fra Go til Win, etter initiering av bruker

Integrasjonen er utviklet og driftet av PowerOffice AS

Org.nr: 980 386 465

Telefon support: 755 00 670