Pckasse – fra PCK AS

Kassesystem

Kasse, faktura og webjournal overføring til PowerOffice Go

https://www.pck.no/

Dette gjør integrasjonen:

 • Automatisk overføring og postering av kassejournal
 • Automatisk overføring og postering av webjournal
 • Automatisk overføring og postering av fakturajournal
 • Synkronisering av kunder fra Pckasse til Go. Kunder opprettes automatisk i Go dersom de ikke finnes fra før

Oppsett av integrasjonen:
Utvidelsen "Pckasse" aktiveres i Go. Klientnøkkelen fra Go legges inn i Pckasse.

Kontakt din forhandler av Pckasse for nærmere informasjon

Forutsetninger for bruk:

Kontoer, prosjekt og avdelinger må eksistere i Go før integrasjonen settes i gang.

Følgende data synkroniseres med Go:

 • Kunder opprettes i Go
 • Kassejournal posteres direkte som et kontantbilag i Go
 • Fakturaer posteres enkeltvis som fakturabilag i Go
 • Webjournal posteres direkte som manuelle bilagstyper i Go

Hvor ofte synkroniseres data:

Settes opp etter eget ønske:

 • Daglig
 • Ukentlig
 • Månedlig
 • Manuell initiering

Integrasjonen er utviklet og driftet av PCK AS

Org.Nr: 989 595 229

Hjemmeside: www.pck.no

Support: Ta kontakt med din forhandler av Pckasse