PandaDoc

Fagsystemer

Utviklet av eMonkey

Akselerer flyten for tilbudsgenerering og skap en mer skalerbar arbeidsprosess

Om PandaDoc

PandaDoc er et sofistikert system for å administrere opprettelse, redigering og signering av dokumenter. Løsninger for:

  • Salgsteam og salgsoperasjoner
  • Markedsføring
  • Customer Success
  • HR

Integrasjonen mot Go er levert av integrasjonspartneren eMonkey.

Dette gjør integrasjonen:

  • Overfører tilbud fra PandaDoc til ordre/fakturautkast i PowerOffice Go

Onboarding:

Ta kontakt med din emonkey kontaktperson så vi kan sette opp integrasjon i samarbeid med dere eller deres kunde

Kontakt eMonkey for å komme i gang med integrasjonen

I Go er det utvidelsen "Blendr.io - emonkey" som legges til

Når tilbud i PandaDoc er akseptert overføres tilbud som ordre til PowerOffice Go. Kunden blir opprettet eller vedlikeholdt samtidig. Pdf versjon av tilbudet blir lagt til som dokumentasjon til ordre

Datatyper som synkroniseres

  • Kunder - fra PandaDoc til Go
  • Tilbud i PandaDoc blir ordre/fakturautkast i Go
  • Pdf av tilbud i PandaDoc legges ved ordre/fakturautkast i Go

Ekstern kode i Go er link melllom kunder i PandaDoc og kunder i Go

Så ofte synkroniseres data:

  • Datasync hvert 5.minutt

Integrasjonen er utviklet og driftet integrasjonspartneren eMonkey AS

Org.nr: 912 899 586