Norges Råfisklag/Jupiter Seddelsky

Fagsystemer

Overføring av seddeldata fra Norges Råfisklag til Go, via Jupiter Seddelsky

Om Jupiter Seddelsky

Jupiter Seddelsky er en skytjeneste som innhenter seddeldata fra Norges Råfisklag, og gjør avregning tilgjengelig for kunder som har PowerOffice Go.

Løsningen er verdifull for kunden fordi den digitaliserer prosessen rundt bokføring av seddeldata. Dette gjør at kunden sparer tid, reduserer mengden av manuelt arbeid og dermed også muligheten for feilføringer. I tillegg får man et regnskap som til enhver tid er ajourført

Seddelsky er en løsning i skyen som oppfyller krav til sikkerhet og personvern, og er meget brukervennlig.

Dette gjør integrasjonen:

  • Bokfører seddeldata til Go via Import

Onboarding:

Slik kommer du i gang med seddelsky:

  1. Du bestiller løsningen hos Jupiter via http://jupiter.no/seddelsky/
  2. Du får tilsendt brukernavn og passord, og kan logge inn på seddelskyen
  3. Du fyller inn integrasjonsnøkler og hvilke regnskapskontoer avregningsverdiene skal knyttes opp mot. (Se hvordan få tilgang til webservice fra Råfisklaget)
  4. Det var det!  Jupiter tar seg av resten og lagrer automatisk alle dine avregningsdata i ditt regnskapssystem én gang i døgnet. For Power Office Go kunder, vil du se de importerte verdiene under Meny -> Regnskap -> Import, hvor du kan godkjenne verdiene før de importeres helt inn i systemet.

Forutsetninger for bruk:

Få tilgang til Råfisklaget webservice for avregningsverdier:

  1. Regnskapskontor og reder/fartøyer går til Råfisklagets hjemmeside og fyller ut skjemaet «Skjema andre søkere» som finnes nederst på «Min Side» før man logger inn.
  2. Regnskapskontoret fyller ut øverste del og reder/fartøyer gir fullmakt på nederste del. Husk å huk av begge bokser.
  3. Skjemaet sendes til Norges Råfisklag, underskrevet og skannet som vedlegg til e-post minside@rafisklaget.no, evt. med vanlig post.
  4. Kunden får da tilsendt et brukernavn og passord som fylles inn i Seddelskyen under feltene «Råfisklagets integrasjonsbrukernavn» og «Råfisklagets integrasjonspassord». Merk at denne innloggingsinformasjonen ikke er den samme som til Min Side.

Datatyper som synkroniseres

  • Integrasjonen henter maskinlesbare seddeldata fra Råfisklaget, og ved hjelp av innstillinger som er lagt inn i integrasjonen posteres bilagsdata på valgt(e) kontoplan(er) gjennom en Import til Go

Så ofte synkroniseres data:

En gang per døgn

Integrasjonen er utviklet og driftet av Jupiter System Partner AS

Orgnr: 947 642 081 

Hjemmeside: https://jupiter.no/

Telefon support: 77 66 66 30

Kontaktinfo Norges Råfisklag: firmapost@rafisklaget.no

Tjenestetorget Norges Råfisklag: 77 66 01 00