Nets-Teller

Betalingstjenester, Kassesystem, Nettbutikk

Utviklet av eMonkey

Direkte integrasjon fra Nets-Teller til PowerOffice Go.

Om Nets-Teller

Motta betalinger - hvor som helst, når som helst Link

Dette gjør integrasjonen:

Nets filer hentes automatisk fra SFTP server hos Nets og transaksjoner, gebyrer og utbetaling føres direkte i PowerOffice GO

Onboarding:

Integrasjonen aktiveres som "emonkey - import" i Go

Forutsetninger for bruk:

Krever at bruker bestiller oppsett av SFTP utlevering av settlement files i XML format (daglig/ukentlig/månedlig) fra Nets

Datatyper som synkroniseres

  • Bilag via import område

Så ofte synkroniseres data:

Daglig

Integrasjonen er utviklet og driftet av Emonkey AS

Org.nr: 912899586

Telefon support: 46500015