Få full kontroll over dine prosjekter og ressurser med en komplett operasjonell programvare. Prosjektstyring, timeføring, ressursplanlegging og fakturering i ett system, det blir ikke enklere.

Om Moment:

Et godt prosjekt krever god prosjektledelse, planlegging av ressurser, oppfølging og evaluering. Dette er tidkrevende, men helt grunnleggende for å gjennomføre et vellykket prosjekt. Både for deg og din kunde.

Med Moment får du alle operasjonelle oppgaver som timeføring, ressursplanlegging, prosjektstyring og fakturering i ett system.

Med god løsninger og gode integrasjoner, har du alt på ett sted. Moment er utviklet i Norge, og vårt hovedkontor ligger i Oslo.

Utvalgte funksjoner:

 • Innsikt om prosjekter og prosjektledelse
 • Ressursplanlegging
 • Kvalitetssikring
 • Timeregistrering
 • Fakturering
 • Reiser og utlegg
 • CRM
 • Tilbud

Dette gjør integrasjonen:

 • Faktura sendt fra Moment posteres til Go
 • Kunder synkroniseres fra Moment til Go
 • Prosjekt synkroniseres fra Moment til Go
 • Bokførte kostnader på prosjekt hentes fra Go til Moment

Onboarding:

Forutsetninger for bruk:

 • Moment skal anses som "master". Kunder, prosjekt og nummerering av disse utføres i Moment, og blir deretter overført automatisk til Go. Ikke endre nummer på kunder og prosjekt i Go.
 • Kontoplan i Moment må settes opp til å matche kontoplan i Go
 • Sett faktura leveringsmåte i Go til "Utskrift" som standard, slik at integrasjonern

Datatyper som synkroniseres

 • Kunder - fra Moment til Go
 • Faktura - fra Moment til Go, posteres som utgående fakturabilag
 • Prosjekt - fra Moment til Go
 • Hovedboksposteringer mot prosjekt - kostnadsføringen hentes fra Go til Moment

Så ofte synkroniseres data:

 • Kunder, prosjekt og faktura synkroniseres fortløpende ved endringer i Moment
 • Kostnader bokført på prosjekt i Go, hentes to (2) dager tilbake i tid (sett fra dagens dato)
 • Man kan initiere synkronisering manuelt også ved behov. Kostnader som allerede er hentet fra Go vil ikke overskrives som følge av dette.

Integrasjonen er utviklet og driftet av Moment Team AS

Org.nr 927 234 238