Digital og automatisk integrasjonsløsning fra Modhi Norge (tidligere Conecto) som eksklusiv partner av Regnskap Norge.

Om Modhi Inkasso

Modhi Norge er en av landets ledende aktører innen betalingsoppfølging og inkasso. Vi er et fullservice inkassoselskap og leverer tjenester som ivaretar hele verdikjeden fra fakturadistribusjon og reskontroføring til purring og inkasso.

Dette gjør integrasjonen:

Integrasjonsplattformen er utviklet på en slik måte at du som bruker velger purreløp i POGO. Modhi Norge sin integrasjonsplattform er utviklet slik at brukerne har veldig god oversikt over status på alle fakturaer som sendes, og er sendt, over til Modhi Norge. Via egne API´er henter Modhi Norge daglig fakturaer elektronisk fra POGO som leses automatisk inn i inkassosystemet, og det sendes kvittering tilbake til POGO der Modhi Norge sitt saksnummer legges på fakturaen i reskontroen. Alt helautomatisk. Også avregning og remittering. Postering blir foretatt av systemet i reskontroen basert på et konteringsforslag som automatisk sendes med remitteringen som et remitteringsbilag. Poster utlignes og matches automatisk og reskontroen oppdateres mens saldo på sakene nulles både i POGO og inkassosystemet. Kreditnotaer og direktebetalinger fanges også opp slik at begge systemer til enhver tid er oppdatert.

Integrasjonen gir også brukeren tilgang til funksjonalitet for å registrere seg, eller klienter, som kunde hos Modhi Norge og for å aktivere seg, eller klienter, effektivt på integrasjonen hos Modhi Norge.

Passer for:

Integrasjonen kan benyttes helt uavhengig av hvilken bransje og hva slags type produkter og tjenester bedriften selger.

Onboarding:

https://www.conecto.no/kunde/tjenester/integrasjoner

1 Slik registrerer du et regnskapsbyrå første gang

Modhi Norge er eksklusiv partner med Regnskap Norge og ønsker at du skal ta kontakt med oss når du skal registrere ditt regnskapsbyrå første gangen. Dette for at vi skal sikre at du får den beste og riktige avtalen, og at du kommer i gang med PowerOffice GO integrasjonen så raskt og effektivt som mulig. Det tar ikke mange minuttene før du har tilgang og kan benytte tjenesten.Ta kontakt på kundesupport@modhi.no eller ring 67 15 93 88.

2 Slik registrerer du som regnskapsfører klientene dine både som kunde hos Modhi Norge og på inkasso-integrasjonen.

Når du som regnskapsfører skal registrere og aktivere klientene din hos Modhi Norge og på inkassointegrasjonen i PowerOffice GO, må du gjøre følgende: Logg deg inn på Modhi KundeWeb med ditt brukernavn og passord. Om du ikke har dette fra før kan du sende inn følgende informasjon til kundesupport@modhi.no for å få tilsendt dette:

• Regnskapsbyråets navn med eventuelt tilhørende avdeling

• Regnskapsbyråets adresse

• Ditt fornavn

• Ditt etternavn

• Din e-post adresse

Når du har brukernavn og passord kan du logge deg inn på Modhi KundeWeb og trykke på «Ny kunde på integrasjoner» i menyen.

Husk at du først må velge hva slags purreprofil du ønsker å benytte hvis du selv velger å sende purringer for din klient fra PowerOffice GO. DET ER VIKTIG AT DU GJØR DETTE FØR DU AKTIVERER INTEGRASJONEN derom du velger å purre selv. Dette gjør du under Innstillinger=>Purring i PowerOffice GO. Vi vil anbefale at du ikke aktiverer purreinnstillinger i PowerOffice GO, men at du velger å la Modhi Norge starte prosessen ved å sende ut inkassovarsel som første purring, og deretter følge opp fakturaene videre i prosessen. Ved å følge denne anbefalingen vil alle forfalte fakturaer overføres til Utkast i Inkasso-bildet på første dag etter forfall. Fordelene med dette er at alle brev som går ut er juridisk korrekte, og at Modhi Norge passer på slik at den videre saksgangen foregår i henhold til god inkassoskikk. Når du nå trykker på «Ny kunde på integrasjoner» og deretter trykker på PowerOffice GO logoen som vises kan du følge veiviseren videre.

Datatyper som synkroniseres

- Opprette Regnskapsbyrå Som regnskapsbyrå skal jeg kunne opprette byrået som kunde hos Modhi Norge. Data utveksles i integrasjonen mellom Inkassoselskapets fagsystem og POGO.

- Opprette kreditor (klient) Som kreditor skal jeg kunne opprette meg som kunde hos Modhi Norge. Data utveksles i integrasjonen mellom Inkassoselskapets fagsystem og POGO.

- Aktivere kreditor Som regnskapsbyrå skal jeg kunne aktivere regnskapsbyrået på integrasjonen Som kreditor skal jeg kunne aktivere meg som kunde på integrasjonen Data utveksles i integrasjonen mellom Inkassoselskapets fagsystem og POGO

- Registrere forfalte krav Som økonomi-/regnskapsbyråmedarbeider skal jeg fra listen over klienter i POGO med forfalte fakturaer, kunne velge en klient og få presentert en liste over alle forfalte fakturaer på denne klienten. Deretter skal jeg enkelt kunne markere de fakturaene som skal overføres til Modhi Norge.

Som system skal integrasjonen sende kvitteringsinformasjon tilbake til POGO for automatisk identifikasjon på aktuelle inkassosaker.

Data utveksles i integrasjonen mellom Inkassoselskapets fagsystem og POGO

- Direktebetalinger / krediteringer Som system skal integrasjonen sende oppdatert informasjon mellom inkassoselskapet fagsystem og POGO om direkte betalinger og krediteringer.

Data utveksles i integrasjonen mellom Inkassoselskapets fagsystem og POGO

- Avregning og remittering Som system skal integrasjonen automatisk sende remitteringsinformasjon til POGO slik at reskontro bilagsføres med inkassobeløp, provisjon, renter og mva, eventuelt motregnet.

Data utveksles i integrasjonen mellom Inkassoselskapets fagsystem og POGO

Så ofte synkroniseres data:

En gang i døgnet


Detaljer angående datasynkronisering:

Her er overliggende prosesser i integrasjonen:

1. Prosess opprette/tilknytte Regnskapsbyrå til en teknisk POGO-Conecto integrasjon

2. Registere nye klienter

3. Endre klient

4. Overføring fakturaer til inkasso

5. Melding fra Conecto om saker som må håndteres i POGO

6. Behandle løpende saker i POGO Conecto integrasjon

7. Direkteinnbetaling og krediteringer i POGO-Conecto integrajon

8. Kansellering/Avslutninger i POGO-Conecto integrasjon

9. Remittering i POGO-Conecto integrasjon

10. Korrigeringer av løsning etter Produksjon

Integrasjonen er utviklet og driftet av Modhi Norge AS

Orgnr. 952 226 010

Support: kontakt@modhi.no

Telefon support: 67 15 78 80