Konsernrapporteringsvektøy direkte integrert med regnskapet sikrer deg som bruker et kontinuerlig oppdatert overblikk over konsernet

Om Konsolidering.no

Konsolidering gir deg oversikt over hele konsernet med kontinuerlig oppdaterte KPI'er og rapporter automatisk importert fra regnskapssystemet. Utvalgte funksjoner:

 • Dashboard
 • Konsolideringsveiviser
 • Rapportering
 • Budsjett
 • Prognose
 • Rapportering på dimensjoner (prosjekt, avdeling etc)

Dette gjør integrasjonen:

 • Selskapsinformasjon hentes fra Go
 • Hovedbokstransaksjoner hentes fra Go
 • Registre (herunder dimensjoner) hentes fra Go
 • Data fra Go sammenstilles i rapporteringsverktøyet konsolidering.no

Onboarding:

Integrasjon mot PowerOffice Go aktiveres direkte fra konsolidering.no, via menyvalget "Min profil -> Regnskapsimport". Ved å velge "PowerOffice Go" blir man rutet til en autentiseringsprosess der man logger inn med sin PowerOffice Go bruker og godkjenner integrasjonen for selskapet man ønsker å integrere, før man blir automatisk ført tilbake til integrasjonssiden hos konsolidering.no. Når dette er gjort er alt klart og det behøves ingen mer oppfølging.

Mer om synkroniseringen fra Go:

Vår synkronisering er enveis og vi publiserer aldri noe tilbake til opprinnelsessystemet. Vi henter informasjon for et lite utvalg objekter/typer som vi samler i vår database for videre behandling.

Vi har en automatisk tjeneste som gjør et kall mot systemets database for å hente nye og/eller oppdaterte data for de samme tabellene/objektene. Kallet gjøres normalt 1 gang per døgn for hver enkelt entitet, men med mulighet for brukeren å starte sykroniseringen manuelt dersom de har gjort endringer som behøver å overføres

Hvor ofte synkroniseres data:

 • Data hentes daglig fra Go, eller ved behov via brukerinitiert synkronisering

Integrasjonen er utviklet og driftet av Consolidated Company AS

Org.nr 821 313 732

Telefon support: +47 957 33 245