Komplett og brukervennlig kassesystem som kan tilpasses med moduler

Om Frontline Systems

Hver kundekonto blir satt opp etter kundens konkrete ønsker og behov slik at systemene er best mulig tilpasset og dermed enkelt og intuitivt i bruk.

Vi samarbeider med landets ledende leverandører av både mobile, selvbetjente og integrerte betalingsterminaler.

Administrasjonen gjøres enkelt på web og her er alle salgstall i sanntid, statistikk, rapporter og  varehåndtering og mer til. Overordnede bransjer er Arena/Festival, Bakeri, Bar/Restaurant, Kantine/Selvbetjent, Kiosk/Dagligvare og Avfallshåndtering

Dette gjør integrasjonen:

Integrasjonen overfører dagsoppgjør, faktura til bokføring og synkroniser kunder.

Onboarding:

Kom i gang med Frontline Systems integrasjon: Link

Når avtale med PowerOffice Go er etablert sendes "Client key" til Frontline support, så vil integrasjonen bli aktivert av våre teknikere. I samtalen vil våre teknikere avklare detaljer som avdelingsnummer, bilagsart og generell kontoplan. Kontoplan kan når som helst endres av kunden selv.

Integrasjonen sender inn regnskapsdata til PowerOffice Go på angitte tidspunkt hver dag. Dagsoppgjør som er tatt siden forrige overføring sendes automatisk til Go og fordeles på konti som er satt opp i Frontline Systems. Kunder i Frontline Systems blir overført automatisk. I tillegg til å løse dagsoppgjør kan systemet også brukes til å sende over faktura til bokføring.

Datatyper som synkroniseres:

  • Kunder synkroniseres til Go
  • Dagsoppgjør overføres som en import til Go
  • Fakturaer kan overføres som en import til Go

Så ofte synkroniseres data:

Overføringen skjer automatisk hver dag ca kl 10:00.

Integrasjonen er driftet av Frontline POS AS

Org.nr: 924 812 699

Hjemmeside: Link

Support: Link

E-post support: support@frontlinesystems.no

URL to DPA/TOS: Link