Entreprenør

Prosjekt, Timeregistrering

Helhetlig prosjketløsning, hele veien fra kundeopprettelse til etterkalkyle av prosjekt

Om Entreprenør

Vi leverer en helhetlig løsning for bedrifter som ønsker bedre flyt av informasjon, enklere datafangst blant arbeiderne, mer effektiv dokumenthåndtering og som liker å være på sitt beste.

Programmet er utviklet over flere år i tett samarbeid med flere aktører i bransjen. Det er hovedsakelig rettet mot prosjektorienterte bedrifter og transportsentraler, men med en enorm frihet til å tilpasse og videreutvikles for andre bedrifter med behov for dokumenthåndtering, timeregistrering, prosjektregnskap i sanntid og mye mer.

Dette gjør integrasjonen:

Integrasjonen kobler seg automatisk til Go og henter relevante data som opprettes i Go slik at systemene er synkronisert mht grunndata og prosjektøkonomi. Noen data som opprettes i Entreprenør blir overført manuelt til Go. Dette er for eksempel utgående faktura og timeregistreringer. Andre data, som endringer i kunder, leverandører, prosjekter blir overført til Go med en gang.

Kom i gang:

Onboarding:

Integrasjonen aktiveres som Entreprenør i Go.

Forutsetninger for bruk:

Før igangkjøring må det avklares at kundenumre, leverandørnumre og ansattnumre samsvarer. Kontoplan gjennomgås i Entreprenør for å angi hvilke konti man ønsker å hente posteringer for.

Detaljert beskrivelse:

Følgende informasjon overføres til Go for både kunde og leverandør:

 • Navn
 • E-post
 • Telefon
 • Org.nr
 • Postadresse

For kunder overføres i tillegg:

 • Fakturametode (papir, e-post, ehf)
 • Faktura e-post adresse
 • Hjemmeside

Følgende informasjon hentes fra Go til Entreprenør for leverandørtransaksjoner:

 • Id
 • Bilagsnummer
 • Prosjektnummer og -navn
 • Kunde
 • Konto
 • Fakturadato
 • Netto beløp
 • Mva
 • Fakturanummer

Følgende sendes inn til Go fra Entreprenør:

 • Variable lønnsposter overføres til Go som lønnsgrunnlag
 • Utgående faktura overføres som en import til Go. Valgfritt om denne importen skal posteres automatisk av integrasjonen, eller om bruker i Go skal importere selv.

Datatyper som synkroniseres

 • Kunder, toveis synkronisering
 • Leverandører, toveis synkronisering
 • Hovedbokstransaksjoner: Prosjektkostnader hentes fra Go til Entreprenør
 • Lønnsarter overføres fra Go til Entreprenør
 • Variabel lønn overføres fra Entreprenør til Go som lønnsgrunnlag
 • Utgående faktura overføres fra Entreprenør til Go

Så ofte synkroniseres data:

Data overføres fra Go til Entreprenør jevnlig. Intervall settes i konfigurasjon. Registreringer i kunder, leverandører og prosjekt overføres umiddelbart fra Entreprenør til Go. Variable lønnsposter og utgående faktura overføres manuelt fra Entreprenør.

Integrasjonen er utviklet og driftet av Presis Programvare AS

Organisasjonsnummer: 952188410

Hjemmeside: https://www.prpr.no

Support: jhs@prpr.no

Telefon support: 48043663