EasyPractice

Fagsystemer, Fakturering, Kassesystem

Utviklet av eMonkey

Et komplett administrasjonsverktøy for terapeuter og behandlere

Om EasyPractice

EasyPractice er et online bookingsystem tilpasset terapeuter og behandlere. Utvalgte funksjoner:

  • Online Booking
  • Journaler
  • Arrangementer
  • Rapporter
  • EasyPay nettbetaling

Dette gjør integrasjonen:

  • Faktura- og kreditnotabilag bokføres automatisk rett i Go
  • Kunder overføres fra EasyPractice og opprettes automatisk i Go

Onboarding:

Kontakt eMonkey for å komme i gang med integrasjonen

Aktivering i EasyPractice er beskrevet her

Utvidelsen som legges til i Go er "Blendr.io - Emonkey"

Datatyper synkroniseres:

  • Kunder overføres fra EasyPractice til Go
  • Faktura- og kreditnotabilag fra EasyPractice overføres og bokføres direkte i Go

Så ofte synkroniseres data:

  • Daglig synkronisering

Integrasjonen er utviklet og driftet av eMonkey AS

Org.nr: 912 899 586

Telefon support: +47 46 91 25 70