Datawarehouse to go – by PBC Focus

Rapportering

Integrasjonen gir brukere verdifull økonomisk innsikt gjennom visuelle rapporter i Power BI.

Integrasjonen fungerer slik at data hentes fra PowerOffice Go via API, lastes inn i et Azure datavarehus, og visualiseres i Power BI.

Løsningen baserer seg på standardiserte moduler, som minimerer utviklingskostnad og vedlikehold.

Løsningen passer for alle bransjer.

Kontakt PBC Focus for å komme i gang med integrasjonen

Følgende data hentes fra Go:

  • Hovedbokstransaksjoner
  • Kunder
  • Ansatte
  • Leverandører
  • Avdeling
  • Prosjekt

Hvor ofte synkroniseres data:

Data hentes daglig fra Go

Integrasjonen er utviklet og driftet av PBC Focus AS

Org.nr: 914221110

Hjemmeside: www.pbc.no

E-post support: pbsupport@profitbase.no