CostTracker

Fagsystemer, Prosjekt

Skybasert innkjøpssystem spesielt tilpasset prosjektbaserte virksomheter

Om CostTracker

CostTracker gir deg kontroll på innkjøp og kostnader fra de er forpliktet slik at du har full kostnadskontroll. CostTracker lar deg lage innkjøpsrekvisisjoner som godkjennes i henhold til din struktur og generer innkjøpsordre som kan sendes til leverandør. Utvalgte funksjoner

 • Profesjonelle innkjøpsordre
 • Digital godkjenningsprosess
 • 3-veis matching
 • Budsjettoppfølging i sanntid

Dette gjør integrasjonen:

 • Leverandører leses fra Go
 • Kontoer leses fra Go
 • Prosjekt leses fra Go
 • Avdelinger leses fra Go
 • Leverandørfaktura postert i Go hentes til CostTracker

Onboarding:

Integrasjonen aktiveres i PowerOffice og brukernøkkel legges inn i CostTracker for å koble systemene sammen. Kontakt oss på support@costtracker.no for mulighetene.

Forutsetninger for bruk:

Ingen spesielle

Datatyper som synkroniseres

 • Leverandører, hentes fra Go
 • Kontoer, hentes fra Go
 • Prosjekt, hentes fra Go
 • Avdelinger, hentes fra Go
 • Leverandørfaktura, hentes fra Go

Så ofte synkroniseres data:

Ved gitte intervaller og ved behov (brukerinitiert)

Integrasjonen er utviklet og driftet av CostTracker AS

Org.nr: 918 121 293

Telefon support: +47 22 22 95 00