ChargeBee

Fagsystemer, Fakturering

Utviklet av eMonkey

Plattform for abonnementsbasert fakturering og oppfølging av salg

Om ChargeBee

ChargeBee er en plattform som lar deg utforske, teste og lansere salgsstrategier raskt og enkelt. Utvalgte funksjoner

 • Prismatriser
 • Abonnementsadministrasjon
 • Fakturaautomatisering
 • Administrere løpende betalinger
 • Rapportering

Dette gjør integrasjonen:

 • Overfører salg fra ChargeBee til Go
 • Oppretter kunder automatisk i Go om de ikke finnes fra før.

Onboarding:

Kontakt eMonkey for å komme i gang med integrasjonen

Utvidelsen som legges til i Go er "Blendr.io - Emonkey"

Alternativer i integrasjonsflyten:

 1. Enten kan integrasjonen overføre 1 bilag per dag av typen kassejournal, eller
 2. Et bilag per salg av typen utgående faktura

Datatyper som synkroniseres

 • Fakturabilag overføres til Go (alt 2)
 • Kassebilag overføres til Go (alt 1)
 • Kunder opprettes i Go basert på informasjon fra ChargeBee

Så ofte synkroniseres data:

 • Valgfritt etter behov

Integrasjonen er utviklet og driftet av eMonkey AS

Org.nr: 912 899 586

Telefon support: +47 46 91 25 70