Du kjenner kundene dine best. Men du er kanskje ikke løpende orientert om risikoen kundebasen din har? Med Axeptia og PowerOffice Go integrert vil du få bedre kontroll på risikoen knyttet til egne kunder, og kan lettere følge opp kunder og forbedre egen likviditet!

Om Axeptia

Axeptia er et kredittstyringsverktøy som hjelper bedrifter med å redusere utestående fakturaer, forbedre likviditeten og redusere kredittrisiko.

Oppdatert informasjon på dine kunder, mindre manuelt arbeid og ingen behov for vedlikehold av integrasjoner.

Kundereskontro, inkasso, kredittinformasjon/kritiske varsler på kunder og leverandører. Alt samlet i en brukerflate.

Book demo og mer informasjon på:

Dette gjør integrasjonen:

Integrasjonen gir kunden mulighet til å integrere seg mot Axeptia. Axeptia er en intuitiv software som gir kunden oversikt over kundereskontroen og risikoen i kundefordringene.

Axeptia leverer størst kundeverdi til bedrifter i alle bransjer med kompleks fordringsmasse med salg innenfor B2B.

Onboarding:

Integrasjonen aktiveres som "Axeptia Credit Intelligence integration" i Go

Kom i gang:

Integrasjonen er utviklet og driftet av Axeptia Credit Intelligence AS

Org.nr: 919912154

Telefon support: 22120602