Avant Legal 365

Fagsystemer

Direkteintegrasjon med fagsystemet Avant Legal 365.

Integrasjon av bl.a. klientregister og saksregister, samt fakturering av førte timelister i fagsystemet med ulike timepriser/avtaler og fordeling mellom flere klienter og forsikringselskaper. Også håndtering innbetaling, provisjonsavregning, utlegg og klientmidler.

https://www.avantit.no/microsoft-losninger/dynamics365/dynamics-365/bransjelosninger/legal365/