Timeregistrering

Alle bedrifter med timebasert omsetning må føre timer. Vi har gjort det enkelt og lønnsomt å registrere tidsforbruk også når du er hos kunden, på reise eller fra mobiltelefonen

Med mulighet for timeregistrering på PC eller web er du à jour uansett tid og sted. Du er dermed trygg på at alle timer blir riktig registrert og dokumentert. Du har flere alternative registreringsmåter – automatisk, flere transaksjoner samtidig og timer frem i tid via kalender. Du får kontroll på all mertid, overtid og avspasering, samt en effektiv ferie- og fraværskalender.

Med Win Time får du:

Full oversikt
Du har til enhver tid oversikt over alle registrerte aktiviteter pr. dag, uke eller måned og timer og kostnader for hvert oppdrag.

Nøyaktig timegrunnlag for fakturering
Hver medarbeider kan enkelt føre timene fortløpende, noe som gjør at fakturering blir fullstendig og nøyaktig.

Ferie- og fraværsoversikt
Ferie og fravær registreres løpende og planlagt ferie vises i egen oversikt for hele kontoret.

Mertidsoversikt
I PowerOffice registrerer du ulike timearter, overtid, mertid og avspasering. Dette grunnlaget gir en god oversikt av mertidssaldo for hver enkelt ansatt.

Rapportering og fakturering
Det er en rekke gode rapporter som gir deg god oversikt over timeforbruk og omsetning for oppfølging av oppdrag og medarbeidere. Med dette grunnlaget er det enkelt å foreta fakturering.