Håndtverkere

Kategorier

Fagsystemer

Cordel

Manuell  overføring av fakturajournal fra Cordel til bilag i PowerOffice Go.

 

Visma Contracting

Direkte overføring av fakturajournal fra Visma Contracting til bilag i PowerOffice Go.

 

Visma Contracting fra iizy

Utvidelsen iizy fakturaintegrasjon aktiveres i Go. Ta kontakt med iizy for å komme i gang

Lønn

Goliath Systemer

Manuel filoverføring av lønnsdata fra Goliath til Go.

Prosjekt

SpeedyCraft

Direkteintegrasjon med Speedycraft ordreløsning.