Booking

Kategorier

Kassesystem

CBIT

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go.

Bransjer: Wellness, terapeut, frisør.

Duell

Kasseoppgjøret blir automatisk sendt inn til PowerOffice Go sammen med kunder, fakturaer og produkter.

Bransjer: Restaurant, Café, Frisør, Verksted og detaljhandel.