Risikostyring

Win Risikostyring – med fokus på byråets virksomhetskritiske risiko

PowerOffice har laget et godt verktøy for risikovurderingen, herunder oppfølging og dokumentasjon av tiltak basert på risikovurderingen. Med bakgrunn i dette utarbeides det en oversiktlig statusrapport som kan benyttes i forbindelse med rapportering til styret og revisor.

Win Risikostyring ivaretar de krav som her stilles til risikovurdering og oppfølging av risikoområder.

Med bruk av Win Risikostyring får du:

  • Ferdig definerte risikoområder som du raskt kan gjennomgå og vurdere mht sannsynlighet og konsekvens
  • Muligheten til å opprette ekstra risikoområder eller tilpasse risikoområdene etter eget behov
  • Automatisk opprettet tiltak iht. NARFs rutinebeskrivelser i KS-håndboken når risikograden blir vurdert som vesentlig.
  • En oppgaveliste med frister for utførelse og ansvarlige personer for de ulike tiltakene som er opprettet. Denne oppgavelisten vises i Fristlisten.
  • Linker til gjeldene forskrifter i KS-håndboken ved utførelse av oppgavene
  • En oversiktlig rapport som viser risikovurderingen, tiltak og hva som er gjennomføringen. Denne rapporten kan fremlegges som dokumentasjon til styret og revisor.