Regnskapsmetodikk

Regnskapsførerens viktigste verktøy

PowerOffice har over mange år spesialutviklet kvalitetssikringssystem for regnskapsbyrå og interne regnskapsavdelinger. Vi har utviklet Win Quality, en regnskapsmetodikk som sikrer regnskapsbyråene enkelt og oversiktlig å ivareta alle krav som stilles iht. hvitvaskingslov og GRFS (god regnskapsføringsskikk). Ved bruk av Quality får du gode veiledere for gjennomføring av effektive arbeidsprosesser for regnskap og revisjon, samt full oversikt over samtlige oppgaver innen regnskap og lønn.

Med Win Quality får du full oversikt over alle faser i regnskaps- og revisjonsprosessen:

  • etablering av kundeforhold
  • oppretting av oppdragsavtaler/engasjementbrev
  • oppdragsplanlegging

Quality er medarbeider og byråledelsen sitt viktigste verktøy for gjennomføring og styring av regnskaps- og revisjonsarbeidet.

Hovedinnholdet i Win Quality er:

Etableringsveileder
En effektiv veileder som guider deg gjennom alle krav ved etablering av oppdrag og som resulterer i oppdragsavtale/engasjementbrev og planlegging av oppgaver som skal utføres.

Fristliste
Alle arbeidsoppgaver vises i en egen fristliste slik at du har full kontroll på status og fremdrift på alle planlagte oppgaver i byrået. Fristlisten er også regnskapsmedarbeiderens viktigste verktøy for gjennomføring og dokumentasjon av egne oppgaver.

Dokumentsenter
I dokumentsenteret får du en elektronisk kundeperm hvor alle dokumenter, e-post, sms og dokumentasjon av utført arbeid lagres i et enhetlig system.

Automatisk varsling
Du kan gi dine kunder og medarbeidere et automatisk varsel på e-post eller sms med påminnelser om en frist som nærmer seg eller når en oppgave er utført.

Risikostyring
Med risikostyring i PowerOffice får du utført lovpålagt risikostyring på en enkel og hurtig måte iht. KS-håndbokens risikoområder.

KS Komplett
For regnskapsbransjen er KS komplett fra NARF integrert slik at avstemmingsskjema løpende kan oppdateres, samtidig som regnskapsfører enkelt dokumenterer oppgavene som er utført.