Nyheter desember 2016

PowerOffice Go er oppdatert med mange nyheter og forbedringer

PowerOffice Go
Del artikkel:

Go Lønn

Med PowerOffice Go Lønn har du et brukervennlig og profesjonelt lønnssystem i skyen for små og mellomstore bedrifter. Du kan allerede nå gjøre forberedelser for lønnskjøring i januar.

Noen av funksjonene:

  • Enkelt å importere og ajourholde ansattopplysninger og arbeidsforhold
  • Utbetaling og postering av lønn, samt innsending av A-melding skjer automatisk ved godkjenning av lønn
  • Integrert med Go Time og Go Reiseregning

For at du enkelt skal komme i gang har vi laget noen enkle videoer som viser funksjonaliteten:

Lønnsinnstillinger

Lønnskjøring

 

Kurs januar 2017

Vi har satt opp flere kurs med Go Lønn i januar. Bli oppdatert på de nyeste funksjonene, og få fullt utbytte av ditt viktigste verktøy. Bestill kurs allerede i dag. NB. Begrenset antall plasser!

 

Ny mva-oppgave og nye mva-koder fra 2017

Dagens omsetningsoppgave blir fra 1. januar 2017 erstattet av en ny Skattemelding for merverdiavgift. PowerOffice Go støtter nå den nye Skattemeldingen og nye mva-koder fra 2017. I kontoplanen vil de gamle kodene vises inntil årsskiftet, mens etter årsskiftet vil de nye vises. Du kan imidlertid føre på de nye kodene før årsskiftet og de gamle kodene etter årsskiftet. Det er bilagsdatoen som styrer hvilke mva-koder som er tilgjengelig. Importerer du data fra et eksternt system må du påse at det avgivende systemet også er oppdatert med de nye standardkodene.

Her er en oversikt over de nye kodene:

Ny kode Tekst Gammel kode
Kjøp av varer og tjenester
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser) 0
1 Fradrag for inngående mva, 25 % 1
11 Fradrag for inngående mva, 15 % 11
12 Fradrag for inngående mva, 11,11 % 19
13 Fradrag for inngående mva, 10 % 12
14 Fradrag for innførselsmva, 25 % 23
15 Fradrag for innførselsmva, 15 % 24
Kjøp av varer fra utlandet
21 Grunnlag ved innførsel av varer, 25 % 13
22 Grunnlag ved innførsel av varer, 15 % 14
23 Grunnlag ved innførsel av varer, 0 % (Ny)
Omsetning og uttak av varer og tjenester
3 Utgående mva, 25 % 3
31 Utgående mva, 15 % 31
32 Utgående mva, 11,11 % 39
33 Utgående mva, 10 % 32
5 mva-fritt salg, 0 % 5
51 Innenlandsk omsetning med omvendt avgiftplikt, 0 % (Ny)
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 % (Ny)
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven 6
7 Ingen mva-behandling (inntekter som ikke er omsetning) (Ny)
Innførsel av varer
81 Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva, 25 % (Ny)
82 Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva, 25 % (Ny)
83 Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva, 15 % (Ny)
84 Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva, 15 % (Ny)
85 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes mva av, 0 % (Ny)
Omvendt avgiftsplikt ved innførsel av fjernleverbare tjenester
86 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva, 25 % 34
87 Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva, 25 % 35
88 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva, 10 % (Ny)
89 Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva, 10 % (Ny)
Omvendt avgiftsplikt ved innenlands kjøp
91 Kjøp av klimakvoter eller gull med fradrag for mva, 25 % 34
92 Kjøp av klimakvoter eller gull uten fradrag for mva, 25 % 35

 

De nye mva-kodene inngår som en del av det nye standard dataformatet SAF-T som PowerOffice har vært med på å utvikle. Det er viktig at regnskapsfører setter seg inn i reglene for hvordan de nye mva-kodene skal brukes. Se dokumentasjonen av Standard mva-koder i SAF-T.

Hvordan forberede bokføringen på ny MVA-melding 2017? Les mer her.

 

Nytt abonnement – Regnskap Mikro

Du finner de samme funksjonene i Regnskap Mikro som i Regnskap. Forskjellen er at Regnskap Mikro faktureres årlig med en fast pris på 1500 kr. eks. mva. Prisen inkluderer inntil 100 bilag. Dersom 100 bilag overstiges er prisen 30 kr. per ekstra bilag. Du kan når som helst bytte over fra abonnement Regnskap Mikro til Regnskap, og omvendt.