Quality i skyen fra PowerOffice

Skyløsning for administrasjon av oppdragsavtaler og oppgavestyring i regnskapsbyrået.

Oppdragsveileder for kundeforhold

PowerOffice Go Quality hjelper byråene å ivareta alle krav som stilles ihht Hvitvaskingslov og GRFS (God Regnskapsførerskikk) ved bruk av en intuitiv og brukervennlig veileder for Kundeforhold.

Enkelt og intuitiv etablering av kundeforhold

Oppdragsavtale beregnet på skybasert regnskapsførsel

Planlegging i tråd med avtalen

Full oversikt over frister relatert til avtalen eller interne behov

Elektronisk arkivmappe for kundedokumenter

Oppdragsveileder

En intuitiv og effektiv veileder som guider deg gjennom alle krav ved etablering av oppdrag og som resulterer i oppdragsavtale og planlegging av oppgaver som skal utføres.

Fristliste

Alle arbeidsoppgaver vises i en egen fristliste slik at du har full kontroll på status og fremdrift på alle planlagte oppgaver i byrået. Den er regnskapsmedarbeiderens viktigste verktøy for gjennomføring og dokumentasjon av egne oppgaver, og byråets viktigste dokumentasjon på utført arbeid.

Dokumentarkiv

I oppdragsveilederen får du en elektronisk kundeperm hvor alle dokumenter vedrørende oppdrag kan arkiveres. Med sikker lagring og integrasjon med Office 365 og elektronisk signering fra Signant er alt på en plass, skreddersydd til de behov som byrået har.