Fakturering

Fakturering i PowerOffice er meget effektivt enten du fakturerer løpende, fastpris eller a konto. På bakgrunn av førte timer, utlegg og faktureringsplaner får du et ferdig forslag til fakturering.

Win Faktura (PowerOffice Faktura) – effektiv og fleksibel!

Fakturaforslaget gir deg full oversikt over alle grunnlag og du kan raskt gjøre endringer ved behov. Når faktura er sendt overføres fakturajournalen til ditt regnskapssystem.

Fakturering i PowerOffice gir deg en løpende oversikt over inntjening på kunder og prosjekt. Med rapportering og fokus på effektivitet i timeforbruket gir PowerOffice et solid grunnlag for økt lønnsomhet i din bedrift.

  • Med fakturering i PowerOffice har du bl.a. tilgang til
  • Fakturering løpende, a konto, fastpris og abonnement
  • Prosjektfakturering
  • Periodisk fakturering for enkelt å kunne fakturere regelmessige tjenester, lisenser og abonnement
  • Fakturajournal integrert mot ditt regnskapssystem
  • OCR-innlesing
  • Rapporter som gir en god oversikt og forenkler oppfølging av fakturering mot kunder og prosjekt

At PowerOffice er meget fleksibelt understreker blant annet de mulighetene som ligger i prisfastsettingen. Denne gjør det mulig å sette priser på forskjellige nivå som for eksempel medarbeider, kunde, prosjekt, produkt m.m.

Faktura kan selvfølgelig også sendes som e-post og som E-faktura.