Driftsstatus

PowerOffice Go
Alle systemer fungerer normalt.

Altinn
Det er for øyeblikket stopp i utsending av tilbakemeldinger i produksjonsmiljøet. Altinn jobber med saken.