PowerOffice Win

Med PowerOffice Win har du et komplett system for effektiv drift av ditt regnskapsbyrå. Med timeregistrering, fakturering og kvalitetssikring i PowerOffice Win har du sikret deg en helhetlig regnskapsmetodikk.

Timeregistrering

Med timeregistrering i PowerOffice Win vil medarbeiderne jobbe mer effektivt samtidig som firmaet bedrer sin lønnsomhet. Timeregistrering gjøres enkelt og har stor fleksibilitet både for intern og ekstern tid.

Fakturering

Fakturaforslagene blir automatisk generert på bakgrunn av registrerte timer, påløpte kostnader og fastprisavtaler. Med PowerOffice Win er du alltid ajour og har gode muligheter til å øke faktureringsgraden.

Regnskapsmetodikk

Når du har timeregistrering, fakturering og kvalitetssikring i PowerOffice Win, har du sikret deg en helhetlig Regnskapsmetodikk. PowerOffice Win gir deg et komplett kvalitetssystem som sikrer at regnskapsbyrået oppfyller lovpålagte krav.

Budsjettering

Enkel oppfølging av ressursforbruker. Med PowerOffice kan du enkelt bruke timeregistrering fra sist år som grunnlag for neste års plan. Med våre gode rapporter og grafiske visninger har du løpende effektiv budsjettoppfølging.

CRM

PowerOffice CRM er et program for forvaltning av kunderelasjoner. Å drive forretning handler om mennesker og nettverksbygging. Tette realsjoner med kundene gir deg gode fortjenestemuligheter.

Risikostyring

Risikostyring er et viktig område for å etablere kontroll. Med PowerOffice Risikostyring går du metodisk til verks for å definere de tiltak som må etableres for å redusere virksomhetens risiko. Med fokus på de kritiske risikoområdene unngår du de store nedturene.

Ønsker du å vite mer?