Budsjettering

Med Win Budsjett oppnår du en oversiktlig ressursplanlegging som gir bedre oppfølging av kunder, medarbeidere og av bedriften totalt.

Win Budsjett – effektiv og oversiktlig ressursplanlegging

Med bruk av Win Budsjett får du:

  • Budsjettering i enten timer eller kroner pr måned
  • Budsjettering pr oppgave (produkt), pr kunde eller pr medarbeider
  • Opprette budsjettet manuelt eller kopiere forslag fra en annen kunde eller tidligere perioder
  • Rapporter og grafiske visninger av budsjett sammenlignet med fakturert og tidligere år
  • PowerOffice har rapporter som gir deg fullstendig oversikt over timeforbruk og økonomisk informasjon som omsetning og dekningsbidrag på det enkelte oppdrag eller på medarbeidere. Rapportene og grafiske framstillinger synliggjør ressursfordelingen, slik at du lettere kan tildele oppgaver mellom medarbeidere i henhold til ledig kapasitet.

Med god ressursplanlegging i PowerOffice har du et godt verktøy for budsjettoppfølging i form av:

  • avviksanalyser mot årets inntekter
  • tidligere års fakturering
  • prognoser for inneværende år

I tillegg har den enkelte medarbeider speedometer i timeføringsmenyen som viser eget budsjett sammenlignet med inntjening.